Najnovšie udalosti

Next FEMM Committee meeting

26-05-2016 - 11:01

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

24-05-2016 - 15:11
FEMM Schôdza
24-05-2016 - 10:35
EMPL FEMM Schôdza

Úvodné slová

photo-angle de vue-ES

Ako predsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť chcem srdečne privítať všetkých návštevníkov našej oficiálnej internetovej stránky. Práva žien a rodová rovnosť predstavujú najdôležitejšie témy pre náš výbor a dúfame, že naša lepšia prezentácia na internete poskytne občanom a každému, kto sa zaujíma o našu prácu, lepšiu predstavu o tom, čím sa zaoberáme, a prispeje k nášmu vzájomnému spoznávaniu.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty