Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

FEMM-DEVE ad hoc Delegation to Nairobi - 12-14 November 2019
08-11-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2019
21-10-2019 V stručnosti

The professional status of rural women in the EU
27-05-2019 Štúdia

Women’s role in peace processes
15-05-2019 Štúdia

Briefing on the achievements of the FEMM committee in the area of gender equality during the 2014-2019 term (Briefing + Annex)
15-05-2019 Briefing

Women, Gender Equality and the Energy Transition in the EU
03-05-2019 Štúdia

Access to maternal healthcare and midwifery for vulnerable groups in the EU
15-04-2019 Štúdia

FEMM Mission to Spain
25-02-2019 Briefing

Women in political decision-making in view of the next European elections
21-02-2019 Štúdia

Women's rights in Western Balkans
29-01-2019 Štúdia