Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 23. apríla 2015 v Bruseli.

Andrus Ansip, Vice-President responsible for Digital Single Market

Andrus Ansip, Vice-President responsible for Digital Single Market Legislative Scrutiny time in IMCO

Digital Single Market Strategy, legislative scrutiny: committee debates

IMCO 21-04-2015 - 08:39

Ahead of the publication of the Strategy on the Digital Single Market, the Committee on Internal Market and Consumer Protection will meet Commission Vice-President Andrus Ansip on 23.04.15 to discuss issues related to access to digital goods and services and the creation of a European digital economy. The Committee will also hold its first debate dedicated to legislative scrutiny in order to look at the new Public Procurement Directives, and the creation of an Online Dispute Resolution platform.

LIBE Inquiry

Mass surveillance of publicly available internet: committee debate on STOA study

LIBE 20-04-2015 - 17:00

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will discuss mass surveillance as presented in a report of the Science and Technology Options Assessment (STOA) Unit on 23.04.15. The report looks at means of reducing risks from the current generation of networks and services. It also looks at identifying long-term technology oriented policy options for a more secure and more privacy-friendly internet, allowing governmental law enforcement and security agencies to perform their duties.

Human Rights

Roma minority in third countries: public hearing

DROI 20-04-2015 - 10:22

The situation of the Roma minority in third countries will be discussed during a hearing organised by the Subcommittee on Human Rights Members. The debates will focus specifically on the situation in the Western Balkans by looking at the issues of social inclusion, gender and discrimination, amongst others. The EU response will also be discussed, especially in terms of financial support required to tackle the serious challenges faced by the Roma people. The hearing will take place on 23.04.15.

Organ harvesting

Organ harvesting in China: workshop

ENVI 16-04-2015 - 17:29

A workshop on the issue of human organ harvesting will be held for the Committee on Environment, Public Health and Food Safety on 21.04.15. The debates will focus on, amongst others: the European model of legislation on organ donation and transplantation; donation, transplantation and transplantation abuse on the international level; trafficking in organs and human trafficking for organs; and ways of attaining a global framework for ethical donation and use.

Fact sheets on the European Union

The European Union at a glance: see the Fact Sheets online

Výbory 21-04-2015 - 09:26

The Fact Sheets on the European Union provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They are intended to present non-specialists with a straightforward and brief overview of the EU's institutions and policies, and of the role that Parliament plays in their development. Available in the 23 languages, they cover six main areas: how the European Union works; a citizens' Europe; the internal market; the economic and monetary union; sectoral policies; and the EU's external relations. The online version is reviewed and updated regularly throughout the year.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 109

NÁVRH STANOVISKA k vplyvu vývoja na európskych trhoch v oblasti obrany na bezpečnostné a obranné spôsobilosti v Európe

26-02-2015 IMCO_PA(2015)549296 PE 549.296v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 31-03-2015

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobných ochranných prostriedkoch

28-01-2015 IMCO_PR(2015)546721 PE 546.721v01-00
IMCO

Vicky FORD

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 03-03-2015

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá

20-01-2015 IMCO_PR(2015)544262 PE 544.262v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 04-03-2015

NÁVRH STANOVISKA o postupoch týkajúcich sa vypočutí komisárov a ponaučeniach, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014

09-03-2015 ENVI_PA(2015)549460 PE 549.460v01-00
ENVI

Aldo PATRICIELLO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 30-03-2015

NÁVRH SPRÁVY o stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom

12-03-2015 AFET_PR(2015)551764 PE 551.764v04-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 30-03-2015

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

20-04-2015 - 17:08
BUDG ECON Schôdza
20-04-2015 - 15:15
SEDE Schôdza
20-04-2015 - 15:10
IMCO Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament