Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 2. júna 2016 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 84

NÁVRH STANOVISKA k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2017

06-04-2016 AGRI_PA(2016)580450 PE 580.450v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 02-05-2016

NÁVRH STANOVISKA k novej inovatívnej stratégii v oblasti obchodu a investícií orientovanej na budúcnosť

31-03-2016 AGRI_PA(2016)580516 PE 580.516v01-00
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-04-2016

NÁVRH STANOVISKA k príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie

22-03-2016 AGRI_PA(2016)577060 PE 577.060v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-04-2016

NÁVRH STANOVISKA k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2017

27-04-2016 IMCO_PA(2016)580791 PE 580.791v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-05-2016

NÁVRH STANOVISKA k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2017

21-04-2016 ITRE_PA(2016)582093 PE 582.093v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 24-05-2016

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

30-05-2016 - 16:46
ECON Schôdza
30-05-2016 - 16:10
AFCO Schôdza
30-05-2016 - 15:38
DROI Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament