Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 27. augusta 2018 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 159

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

27-06-2018 INTA_PA(2018)623884 PE 623.884v01-00
INTA

William (The Earl of) DARTMOUTH

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-07-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

25-06-2018 ECON_PA(2018)623755 PE 623.755v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 18-07-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

22-06-2018 EMPL_PA(2018)623861 PE 623.861v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-07-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

21-06-2018 PECH_PA(2018)623684 PE 623.684v01-00
PECH

Alain CADEC

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 18-07-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

19-06-2018 AFET_PA(2018)623654 PE 623.654v01-00
AFET

Brando BENIFEI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-07-2018

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

12-07-2018 - 10:35
EMPL Schôdza
12-07-2018 - 09:11
DEVE Schôdza
12-07-2018 - 09:11
TERR Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov