Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 23. mája 2016 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 118

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Peruánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

13-04-2016 LIBE_PR(2016)573186 PE 573.186v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 03-05-2016

NÁVRH ODPORÚČANIA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Tongským kráľovstvom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

11-03-2016 LIBE_PR(2016)573180 PE 573.180v02-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-03-2016

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní

01-03-2016 LIBE_PA(2016)576870 PE 576.870v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-04-2016

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Palauskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

29-02-2016 LIBE_PR(2016)573185 PE 573.185v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-03-2016

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-04-2016

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

28-04-2016 - 15:12
TAX2 Schôdza
28-04-2016 - 15:04
EMIS Schôdza
28-04-2016 - 14:00
LIBE Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament