Template : Vue d'ensemble

Výbory EU Commissioners-designate hearings in committees

The designated members of the Juncker Commission will be heard by the EP committees dealing with their respective portfolios on 29.09-02.10.14 and on 06-07.10.14 in Brussels. Commissioner-designate Timmermans (first Vice-President) will be heard by a Conference of Presidents open to all MEPs. Each hearing is scheduled to last three hours, during which the commissioner-designate will give an opening speech and then answer questions posed by committee members.  Detailed information on the candidates, their portfolios, the procedure, hearing schedule, live webstreaming, latest news and relevant legal framework can be found in the dedicated webpages.

Ďalšie informácie
BUDG EU Budget 2015: committee vote

The Committee on Budgets will vote on all amendments regarding the EU Budget for 2015 during its meetings of 29.09-01.10.14. The amendments were tabled by the political groups, other committees and individual members. The Committee will then vote on its resolution on 07.10.14, ahead of the final vote during Parliament's plenary session of October in Strasbourg.

EMPL European Semester: implementation of 2014 priorities

The Employment and Social Affairs Committee will discuss the implementation of the 2014 priorities for the European Semester for economic policy coordination on 29.09.14. Its draft opinion for the Committee on Economic and Monetary Affairs Committee will be voted on the day after, ahead of Parliament's vote during the plenary session of October in Strasbourg.

Ďalšie informácie
Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov
Filtrovanie podľa výborov
 
 
 
 

Nájdené výsledky : 16

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

Dátum : 09-09-2014

Číslo :

INTA_PA(2014)537395 PE 537.395v01-00
INTA

Ionel-Sorin MOISĂ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-09-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

Dátum : 05-09-2014

Číslo :

INTA_PA(2014)537343 PE 537.343v01-00
INTA

Ionel-Sorin MOISĂ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-09-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, o spolupráci v rozpočtových otázkach a o riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana – kovy)

Dátum : 04-09-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)537331 PE 537.331v01-00
BUDG

Patricija ŠULIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 01-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/012 BE/Ford Genk z Belgicka)

Dátum : 04-09-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)537329 PE 537.329v01-00
BUDG

Paul RÜBIG

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 01-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia

Dátum : 16-09-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)537391 PE 537.391v02-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-09-2014

References :

Dnešné vysielanie
 
Multimediálna knižnica