Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 5. marca 2015 v Bruseli.

Smart borders

The visa legislative package: committee debate

LIBE 25-02-2015 - 17:16

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will discuss the proposed legislative package on visas, which seeks to clarify and simplify the visa scheme in general.  The debates will focus on the revision of the Visa Code, which deals with procedures and conditions for issuing visas, and on the proposed establishment of a touring visa. The recently published study on a humanitarian visa will also be discussed. The meeting will take place on 05.03.15.

Committee meeting

European Fund for Strategic Investments, TTIP negotiations: committee debates

EMPL 02-03-2015 - 16:16

The Committee on Employment and Social Affairs will discuss its opinion on the proposed establishment of a European Fund for Strategic Investments that will be backed by a guarantee of 21 billion Euro.  It will also look at its opinion on the recommendations to the Commission regarding the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). The meeting will take place on 05.03.15.

Private sector in fostering sustainable development

The role of the private sector in fostering sustainable development: workshop

DEVE 26-02-2015 - 17:52

The Committee on Development will hold a workshop on the role of the private sector in fostering sustainable development, in order to prepare for a forthcoming report dealing with this topic. The debates with experts will mostly focus on partnership models to support the private sector in developing countries and on the principles of engagement for the private sector. The workshop will take place on 05.03.15.

International women's day

Empowering women and girls through education: inter-parliamentary meeting, seminar

FEMM 12-02-2015 - 14:32

The Committee on Women's Rights and Gender Equality will hold an inter-parliamentary committee meeting on empowering women and girls through education to discuss challenges, opportunities and steps ahead at the EU level.  Taking place on 05.03.15, the meeting will focus on ways of eliminating gender disparity in education and training, and on challenges for equal access to continuous and quality education. The EP Press Service will also hold a seminar for journalists on this topic on 04.03.15.

Workshop on the ebola outbreak - challenges and perspectives

The Ebola outbreak - challenges and perspectives: STOA workshop

DEVE ENVI ITRE 03-03-2015 - 09:19

A workshop on the Ebola crisis will be held by the STOA (Science and Technology Options Assessment) Panel, with the participation of experts from international institutions, NGOs and European political parties. Taking place on 04.03.15, the workshop will focus on surveillance, rapid diagnostic testing and the prospects for vaccination against the disease. It will also provide an opportunity to deliberate upon the importance of Ebola research and preventing future outbreaks.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 147

NÁVRH STANOVISKA k odporúčaniam Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)

06-01-2015 LIBE_PA(2015)546558 PE 546.558v01-00
LIBE

Jan Philipp ALBRECHT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-01-2015

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine

11-02-2015 AFET_PA(2015)549224 PE 549.224v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-02-2015

NÁVRH PREDBEŽNEJ SPRÁVY o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry

16-01-2015 LIBE_PR(2015)546675 PE 546.675v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 02-02-2015

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

18-12-2014 AFET_PA(2014)544315 PE 544.315v01-00
AFET

Reinhard BÜTIKOFER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-01-2015

NÁVRH SPRÁVY o uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike)

16-12-2014 AFET_PR(2014)544334 PE 544.334v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-01-2015

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

02-03-2015 - 16:08
DEVE Schôdza
02-03-2015 - 15:45
ECON BUDG Schôdza
02-03-2015 - 15:11
AFET Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament