Najnovšie udalosti

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 89

NÁVRH SPRÁVY o predĺžení funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)

17-11-2015 ECON_PR(2015)571712 PE 571.712v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

NÁVRH SPRÁVY o predĺžení funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

17-11-2015 ECON_PR(2015)571711 PE 571.711v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

NÁVRH SPRÁVY o predĺžení funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)

17-11-2015 ECON_PR(2015)571710 PE 571.710v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku

28-10-2015 AGRI_PA(2015)569814 PE 569.814v02-00
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 18-11-2015

NÁVRH STANOVISKA k odporúčaniam Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA)

20-10-2015 DEVE_PA(2015)569734 PE 569.734v01-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

30-11-2015 - 15:11
DEVE Schôdza
30-11-2015 - 15:05
REGI Schôdza
26-11-2015 - 08:43
AFET Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament