Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 29. augusta 2016 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 115 Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

07-07-2016 AGRI_PA(2016)585709 PE 585.709v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-07-2016

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

06-07-2016 AFET_PA(2016)585593 PE 585.593v01-00
AFET

Neena GILL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 19-07-2016

  DRAFT OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2017

06-07-2016 LIBE_PA(2016)585749 PE 585.749v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 24-08-2016

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

04-07-2016 ECON_PA(2016)585727 PE 585.727v01-00
ECON

Markus FERBER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-07-2016

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

01-07-2016 DEVE_PA(2016)585713 PE 585.713v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-08-2016

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

19-07-2016 - 10:06
AFET Schôdza
19-07-2016 - 08:37
AGRI Schôdza
14-07-2016 - 15:07
EMIS Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament