Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 15. februára 2016 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 144

NÁVRH STANOVISKA o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016

06-01-2016 BUDG_PA(2016)575091 PE 575.091v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 02-02-2016

NÁVRH STANOVISKA o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016

15-12-2015 REGI_PA(2015)573188 PE 573.188v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 18-01-2016

NÁVRH STANOVISKA k situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii

11-12-2015 REGI_PA(2015)573159 PE 573.159v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

NÁVRH SPRÁVY o nových nástrojoch územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020: integrované územné investície a miestny rozvoj vedený komunitou

11-11-2015 REGI_PR(2015)571658 PE 571.658v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-12-2015

NÁVRH STANOVISKA Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

11-11-2015 REGI_PA(2015)571676 PE 571.676v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

04-02-2016 - 09:01
CONT Schôdza
01-02-2016 - 19:04
LIBE Schôdza
28-01-2016 - 15:10
INTA Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament