Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 23. januára 2017 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 153

NÁVRH STANOVISKA k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu na rok 2017

05-12-2016 REGI_PA(2016)595492 PE 595.492v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 15-12-2016

NÁVRH STANOVISKA k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017

18-11-2016 CULT_PA(2016)594070 PE 594.070v01-00
CULT

Julie WARD

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-12-2016

NÁVRH STANOVISKA o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu na rok 2017

14-11-2016 ENVI_PA(2016)593988 PE 593.988v01-00
ENVI

Nuno MELO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-12-2016

NÁVRH STANOVISKA k palmovému oleju a odlesňovaniu dažďových pralesov

10-11-2016 INTA_PA(2016)592301 PE 592.301v01-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-12-2016

NÁVRH STANOVISKA Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015: Oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

09-11-2016 REGI_PA(2016)593973 PE 593.973v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-12-2016

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

12-01-2017 - 15:11
JURI Schôdza
12-01-2017 - 15:08
LIBE Schôdza
12-01-2017 - 15:06
EMIS Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament