Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 2. februára 2015 v Bruseli.

8th legislature AFET Committee Meeting

Syria: committee debate with UN Special Envoy

AFET 30-01-2015 - 09:19

The Committee on Foreign Affairs will meet UN Special Envoy for Syria, Staffan de Mistura to discuss the latest developments in the country. Appointed as Special Envoy in July 2014, de Mistura has previously served as Special Representative in Iraq (2007-2009) and in Afghanistan (2010-2011). The meeting will take place on 02.02.15.

European Parliamentary Week 3-4 february 2015

European Parliamentary Week: European Semester, stability, coordination, governance

BUDG ECON EMPL 29-01-2015 - 14:28

An inter-parliamentary meeting on the European Semester Cycles 2014 and 2015 and focussing on the priorities for the next Semester Cycle will be held within the framework of the European Parliamentary Week on 03-04.02.15.  The event includes meetings organised by the Committees on Economics and Monetary Affairs, on Employment and Social Affairs, and on Budgets. A conference dealing with the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union will also be held.

Committee Meeting

EU-UN cooperation: committee debate with UN Deputy Secretary-General

AFET DEVE 30-01-2015 - 09:56

The Committee on Foreign Affairs and the Committee on Development will hold a joint debate with UN Deputy Secretary-General Jan Eliasson to discuss EU-UN cooperation and other current priorities. Eliasson's tasks include supporting the UN Secretary-General in profiling the organisations' role in the economic and social spheres, including its efforts in development policy and development assistance. The meeting will take place on 02.02.15.

Transatlantic Trade and Investment Partnership - key Policy Department studies

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): key studies

Výbory 30-01-2015 - 10:10

The magnitude of the transatlantic economic exchange and the chance to boost growth and create jobs provided the initial impetus for launching talks on the TTIP. Parliament has supported negotiations while expressing caution about several sensitive issues. Papers produced by the policy departments have addressed these and other issues, including the potential implications on EU Member States, the US Congress's view of the Partnership, and its impact on areas such as employment and agriculture.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 102

NÁVRH STANOVISKA k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2015

05-01-2015 BUDG_PA(2015)546556 PE 546.556v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-01-2015

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541435 PE 541.435v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-01-2015

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541395 PE 541.395v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-01-2015

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2013

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541393 PE 541.393v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-01-2015

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541392 PE 541.392v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-01-2015

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

29-01-2015 - 15:16
EMPL Schôdza
29-01-2015 - 15:13
ENVI Schôdza
29-01-2015 - 09:12
ENVI Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament