Najnovšie udalosti

AFET meeting

EU-UN cooperation: committee debate with UN General Assembly President

AFET DEVE 27-05-2015 - 14:57

The Committees on Foreign Affairs and on Development will meet President of the 69th General Assembly of the UN, H.E. Sam Kahamba Kutesa, during the joint meeting of 03.06.15. The debate will focus on the priorities of the General Assembly, EU-UN cooperation and the complementarity of their objectives and their actions. The meeting will also feed into the Foreign Affairs Committee's non-legislative report on the role of the EU within the UN and how to better achieve EU foreign policy goals.

Votes in IMCO Committee

Trade in seal products, interoperability solutions: committee votes

IMCO 31-05-2015 - 09:19

The legislative report on trade in seal products will be voted on by the Committee on Internal Market and Consumer Protection on 04.06.15 together with the outcome of trilogues on package travel and on pressure equipment. The Committee will also vote on its opinions on the 2016 budget and on interoperability solutions for European public administrations, businesses and citizens, and on its contribution to the ITRE motion for a resolution for the achievement of a thriving data-driven economy.   

Immigration

The situation in the Mediterranean: committee debate with experts

LIBE 01-06-2015 - 09:58

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will discuss the situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration on 04.06.15. This meeting will take place with the participation of representatives from the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and the Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), amongst others.


Iraqi internally displaced children (c) EU - DG ECHO

Humanitarian Response Plan for Iraq: committee debate

AFET 02-06-2015 - 16:36

The launch of the new Humanitarian Response Plan (HRP) for Iraq will be discussed during a joint meeting of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Development on 04.06.15. The launch of the new HRP will raise awareness of the humanitarian situation in Iraq and the urgent need to mobilise the international donor community for additional funding support. It will also address key humanitarian challenges, such as protection of and access to victims of the crisis.

ECA logo

EuropeAid, inland waterway transport: committee debates on ECA Special Reports

CONT DEVE 29-05-2015 - 13:28

The European Court of Auditors' (ECA) Special Reports on EuropeAid's evaluation and results oriented monitoring systems, and on inland waterway transport in Europe will be discussed jointly by the Budgetary Control and Development Committees. The related working documents will also be looked at. The meeting will take place on 08.06.15 in Strasbourg, with the participation of ECA representatives.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 95 Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH STANOVISKA o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2016

24-04-2015 IMCO_PA(2015)554943 PE 554.943v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-05-2015

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov

01-04-2015 IMCO_PR(2015)552005 PE 552.005v01-00
IMCO

Cristian-Silviu BUŞOI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-04-2015

NÁVRH SPRÁVY k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014)

06-03-2015 LIBE_PR(2015)546782 PE 546.782v01-00
LIBE

Laura FERRARA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 20-04-2015

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2) - Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora

03-03-2015 IMCO_PA(2015)539869 PE 539.869v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 31-03-2015

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2015/000 TA - Technical Assistance at the initiative of the Commission)

02-06-2015 BUDG_PR(2015)557054 PE 557.054v02-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 03-06-2015

Dnešné vysielanie

09:00 / 12:30 IMCO
09:00 / 12:30 LIBE
09:00 / 12:30 AFET DEVE
15:00 / 17:00 LIBE

Multimediálna knižnica

03-06-2015 - 14:39
DEVE AFET Schôdza
02-06-2015 - 15:17
TAXE Schôdza
01-06-2015 - 17:47
AFET Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament