Template : Vue d'ensemble

Výbory na budúci týždeň dňa 1. decembra 2014 v Bruseli.
AFET DROI DEVE 2014 Sakharov Prize winner Denis Mukwege: in committee

Denis Mukwege, winner of the 2014 Sakharov Prize, will meet the Committee on Foreign Affairs, the Committee on Development and the Subcommittee on Human Rights during a joint meeting in Strasbourg on 24.11.14. The Congolese doctor is helping thousands of women and girls who are victims of gang rape and brutal sexual violence in the Democratic Republic of Congo.  The award ceremony of the Sakharov Prize for Freedom of Thought will take place during the plenary sitting of 26.11.14.

ENVI Novel foods: vote in committee

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will vote on its report regarding the Commission's proposal for revising the EU novel food regulation during its meeting of 24.11.14. The aim of the proposal is to ensure food safety, protect public health and secure the functioning of the internal market for food, while supporting innovation for the food sector. The meeting will take place in Strasbourg.

Ďalšie informácie
REGI Cohesion Policy 2014-2020 delays in the start-up: in plenary

The delays in the start-up of Cohesion Policy for the period 2014-2020 will be discussed by the European Parliament during its plenary sitting of 24.11.14. The debate stems from an oral question of the Committee on Regional Development to the Commission, which is asked, amongst other things, to indicate the exact state of play as regards the adoption of the Partnership Agreements and Operational Programmes.

Ďalšie informácie
INTA Modernising export controls of dual-use items: plenary debate

The overhaul of the EU's export controls for dual-use items will be discussed by the European Parliament during its plenary sitting of 24.11.14. Based on an oral question to the Commission prepared by the International Trade Committee, the debate will focus on ensuring that the EU-made software and technologies are not diverted from their legitimate uses, thereby preventing human-rights abuses.

Ďalšie informácie
LIBE Migration - the situation in the Mediterranean and holistic approach: in plenary

The situation in the Mediterranean following the tragic events in Lampedusa will be examined by the European Parliament in Strasbourg during the plenary sitting of 25.11.14. The debate will be based on oral questions from the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and submitted to the Council and the Commission. The need for a holistic approach towards migration at EU level will also be discussed.

Ďalšie informácie
Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov
Filtrovanie podľa výborov
 
 
 
 

Nájdené výsledky : 67 Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách

Dátum : 06-10-2014

Číslo :

ENVI_PR(2014)537480 PE 537.480v02-00
ENVI

James NICHOLSON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 17-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

Dátum : 16-10-2014

Číslo :

TRAN_PR(2014)539855 PE 539.855v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-11-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o otvorení a stanovení správy určitých colných kvót Únie pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky (kodifikované znenie)

Dátum : 13-11-2014

Číslo :

JURI_PR(2014)541641 PE 541.641v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council suspending certain concessions relating to the import into the Union of agricultural products originating in Turkey (codified text)

Dátum : 13-11-2014

Číslo :

JURI_PR(2014)541640 PE 541.640v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the import into the Union of agricultural products originating in Turkey (codified text)

Dátum : 13-11-2014

Číslo :

JURI_PR(2014)541639 PE 541.639v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Dnešné vysielanie
 
Multimediálna knižnica