Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 7. novembra 2016 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 123 Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH SPRÁVY o kontrole registra a zložení expertných skupín Komisie

05-07-2016 CONT_PR(2016)575223 PE 575.223v01-00
CONT

Dennis de JONG

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2016

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council Amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment

19-05-2016 ENVI_PR(2016)580560 PE 580.560v01-00
ENVI

Simona BONAFÈ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-06-2016

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement between the United States of America and the European Union on the protection of personal information relating to the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offenses

17-10-2016 JURI_PA(2016)592225 PE 592.225v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1920/2006 as regards information exchange, early warning system and risk assessment procedure on new psychoactive substances

11-10-2016 ENVI_PA(2016)592081 PE 592.081v01-00
ENVI

Cristian-Silviu BUŞOI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 19-10-2016

NÁVRH SPRÁVY o zvyšovaní účinnosti rozvojovej spolupráce

03-10-2016 DEVE_PR(2016)589254 PE 589.254v02-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 17-10-2016

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

24-10-2016 - 20:37
AFET Schôdza
24-10-2016 - 19:08
BUDG Schôdza
20-10-2016 - 11:06
AFCO Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament