Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 31. augusta 2015 v Bruseli.

European Parliamentary committees: their role and composition

Výbory 30-07-2015 - 09:24
Committee meeting

Parliament's committees deal with EU legislative proposals by adopting reports, proposing amendments in plenary and appointing a negotiation team to conduct talks with Council. They also adopt non-legislative reports, organise hearings with experts and scrutinise other EU bodies and institutions. Parliament can set up sub-committees and special committees to deal with specific issues. Each committee elects a chair and up to four vice-chairs for a two and a half year mandate.

The European Union at a glance: see the Fact Sheets online

Výbory 29-07-2015 - 09:52
Fact sheets on the European Union

The Fact Sheets on the EU provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They present a brief, straightforward overview of the EU's institutions and policies, and of Parliament's role in their development. Available in 23 languages, they cover six main areas: how the EU works; a citizens' Europe; the internal market; the economic and monetary union; sectoral policies; and the EU's external relations. The online version is updated regularly.

Supporting Analyses: the online pages about parliamentary expertise for committees

Výbory 29-07-2015 - 09:53
Supporting analyses online

Studies, in-depth analyses and briefings produced by Parliament's policy departments, the Economic Governance Support Unit and the Directorate for Impact Assessment and European Added Value are available online in the dedicated section for Supporting Analyses. Apart from searching specific publications, a selection of papers and upcoming events can be found under "Highlights". A monthly overview of the work of policy departments is given in "Periodicals", with key studies on thematic issues.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 84 Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

10-07-2015 AFET_PA(2015)564956 PE 564.956v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-07-2015

NÁVRH STANOVISKA k správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme uzavretej v Paríži

25-06-2015 AFET_PA(2015)560685 PE 560.685v01-00
AFET

Dubravka ŠUICA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-07-2015

NÁVRH STANOVISKA k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely

23-06-2015 INTA_PA(2015)560817 PE 560.817v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 17-07-2015

NÁVRH STANOVISKA k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely

23-06-2015 TRAN_PA(2015)560783 PE 560.783v01-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-07-2015

NÁVRH STANOVISKA k správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži

04-06-2015 DEVE_PA(2015)557325 PE 557.325v01-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

16-07-2015 - 15:45
LIBE Schôdza
16-07-2015 - 10:07
ENVI Schôdza
16-07-2015 - 09:16
AGRI Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament