Template : Vue d'ensemble

Výbory na budúci týždeň dňa 5. januára 2015 v Bruseli.
BUDG EU budget deal: committee vote

The 2015 EU Budget, the Draft Amending Budgets 3-8/2014 and a number of associated legislative files will be voted on by the Committee on Budgets during its meeting of 15.12.14 in Strasbourg. This vote follows months of complicated negotiations between Parliament and Council which were finally concluded at a trilogue meeting on 08.12.14. The European Parliament is set to vote on all these files during its plenary sitting of 17.12.14 so that the 2015 EU Budget can be adopted on time.

ENVI GMOs cultivation: committee vote on the outcome of negotiations

The outcome of the negotiations between Parliament and Council representatives on the issue of genetically modified organisms in the EU will be voted on by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety on 17.12.14. The negotiated legislative text deals with the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. The meeting will take place in Strasbourg.

Ďalšie informácie
Výbory Policy departments' Monthly Highlights: focus on EU budget 2015

The December edition of the policy departments' Monthly Highlights features an editorial by the Chair of the Budgets Committee and a study on Pilot Projects and Preparatory Actions. Other highlighted publications deal with imports of minerals from conflict regions, evaluating the strategy for equality between women and men, rules regarding trade in financial services, and balancing agriculture and environmental concerns. Forthcoming publications and events are also announced.

INTA Autonomous trade preferences for Moldova: plenary debate and vote

The report prepared by the International Trade Committee on extending the scope of the EU Autonomous Preferences Regulation for Moldova so as to cover apples, plums and table grapes will be discussed by the European Parliament during its plenary sitting of 16.12.14. The report takes over the Commission proposal without amendments as a sign of solidarity with Moldovan producers hit by the Russian politically motivated ban on fruit imports from Moldova. The vote will take place on 17.12.14.

Ďalšie informácie
Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov
Filtrovanie podľa výborov
 
 
 
 

Nájdené výsledky : 91

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA o výročnej správe za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom

Dátum : 17-11-2014

Číslo :

LIBE_PA(2014)541595 PE 541.595v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-12-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

Dátum : 17-11-2014

Číslo :

REGI_PA(2014)541658 PE 541.658v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-12-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti

Dátum : 28-11-2014

Číslo :

AFET_PR(2014)541530 PE 541.530v02-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-12-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie Rady 2005/681/SVV

Dátum : 26-11-2014

Číslo :

BUDG_PA(2014)544160 PE 544.160v01-00
BUDG

Jens GEIER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-12-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k výročnej správe vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pre Európsky parlament za rok 2013

Dátum : 25-11-2014

Číslo :

BUDG_PA(2014)544127 PE 544.127v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-12-2014

References :

Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica