Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 7. januára 2019 v Bruseli.

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

13-12-2018 - 11:26
REGI Schôdza
13-12-2018 - 10:29
CONT Schôdza
13-12-2018 - 10:15
EMPL Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov