Najnovšie udalosti

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 163 Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Portugal

19-09-2017 LIBE_PR(2017)610713 PE 610.713v01-00
LIBE

Jaromír ŠTĚTINA

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in the Czech Republic

19-09-2017 LIBE_PR(2017)610711 PE 610.711v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Greece

13-09-2017 LIBE_PR(2017)610653 PE 610.653v01-00
LIBE

Claude MORAES

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Rady o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku

30-08-2017 LIBE_PR(2017)609481 PE 609.481v01-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-09-2017

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

26-07-2017 DEVE_PA(2017)609383 PE 609.383v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-09-2017

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

14-09-2017 - 10:51
TERR Schôdza
14-09-2017 - 10:08
BUDG Schôdza
14-09-2017 - 09:09
AFET Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament