Najnovšie udalosti

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

21-02-2019 - 09:05
PETI Schôdza
21-02-2019 - 09:05
IMCO Schôdza
20-02-2019 - 15:58
IMCO Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov