Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 17. októbra 2019 v Bruseli.

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

14-10-2019 - 17:37
AFET Schôdza
14-10-2019 - 16:39
AFET DEVE Schôdza
14-10-2019 - 16:05
BUDG Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov