Najnovšie udalosti

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 291

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

18-06-2018 ITRE_PA(2018)623785 PE 623.785v01-00
ITRE

Jens GEIER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-09-2018

NÁVRH STANOVISKA o minimálnych normách pre menšiny v EÚ

28-05-2018 CULT_PA(2018)622179 PE 622.179v01-00
CULT

Andrea BOCSKOR

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-06-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-06-2018

NÁVRH SPRÁVY o úlohe finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miest a opätovnej aktivácii nezamestnaných

18-05-2018 EMPL_PR(2018)622074 PE 622.074v01-00
EMPL

Renate WEBER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-06-2018

NÁVRH SPRÁVY o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-06-2018

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

13-09-2018 - 09:15
BUDG Schôdza
13-09-2018 - 08:37
ENVI Schôdza
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov