Najnovšie udalosti

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

12-11-2019 - 15:53
EMPL Schôdza
12-11-2019 - 15:38
DROI Schôdza
12-11-2019 - 15:37
SEDE Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov