Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 8. júla 2019 v Bruseli.

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

17-04-2019 - 14:40
DEVE AFET Schôdza
16-04-2019 - 14:11
ENVI Schôdza
15-04-2019 - 20:07
JURI CONT Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov