Najnovšie udalosti

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

11-02-2019 - 20:30
TAX3 Schôdza
11-02-2019 - 19:00
LIBE Schôdza
07-02-2019 - 12:22
DEVE Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov