Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 22. júla 2019 v Bruseli.

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

18-07-2019 - 10:06
EMPL Schôdza
15-07-2019 - 20:09
EMPL Schôdza
10-07-2019 - 17:10
PETI Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov