Najnovšie udalosti

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 297

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

25-06-2018 CONT_PA(2018)622320 PE 622.320v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

22-06-2018 FEMM_PA(2018)623716 PE 623.716v02-00
FEMM

Jordi SOLÉ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-07-2018

NÁVRH DRUHEJ SPRÁVY o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada

21-06-2018 CONT_PR(2018)623715 PE 623.715v01-00
CONT

Marco VALLI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

07-06-2018 FEMM_PA(2018)623661 PE 623.661v01-00
FEMM

Malin BJÖRK

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-07-2018

NÁVRH SPRÁVY o využívaní globalizácie: obchodné aspekty

29-05-2018 INTA_PR(2018)622206 PE 622.206v01-00
INTA

Joachim SCHUSTER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-06-2018

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

13-09-2018 - 09:15
BUDG Schôdza
13-09-2018 - 08:37
ENVI Schôdza
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov