Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 24. septembra 2018 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 277

NÁVRH SPRÁVY o minimálnych normách pre menšiny v EÚ

22-05-2018 LIBE_PR(2018)622176 PE 622.176v01-00
LIBE

József NAGY

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-06-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru

26-03-2018 CJ33_PR(2018)619292 PE 619.292v01-00
IMCO INTA

Alessia Maria MOSCA, Daniel DALTON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-04-2018

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Barbadosom, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616790 PE 616.790v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-02-2018

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Federáciou Svätého Krištofa a Nevisu, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Federáciou Svätého Krištofa a Nevisu o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616784 PE 616.784v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-02-2018

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Antiguou a Barbudou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616777 PE 616.777v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-02-2018

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

13-09-2018 - 09:15
BUDG Schôdza
13-09-2018 - 08:37
ENVI Schôdza
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov