Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 23. septembra 2019 v Bruseli.

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

16-09-2019 - 19:08
ECON Schôdza
16-09-2019 - 19:02
LIBE Schôdza
12-09-2019 - 14:04
LIBE Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov