Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 4. novembra 2019 v Bruseli.

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

21-10-2019 - 19:42
ENVI Schôdza
21-10-2019 - 19:07
LIBE Schôdza
21-10-2019 - 19:05
REGI Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov