Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 4. septembra 2017 - Pondelok, 4. septembra 2017

03-08-2017 IMCO_OJ(2017)09-04_1 PE 608.131v01-00
IMCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 12. júla 2017 - Štvrtok, 13. júla 2017

12-07-2017 IMCO_OJ(2017)07-12_1 PE 607.788v02-00
IMCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 12. júla 2017 - Streda, 12. júla 2017

27-06-2017 CJ06_OJ(2017)07-12_1 PE 607.805v01-00
TRAN IMCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 21. júna 2017 - Štvrtok, 22. júna 2017

07-06-2017 IMCO_OJ(2017)06-21_1 PE 606.050v01-00
IMCO

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/09444

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 8. júna 2017 - Štvrtok, 8. júna 2017

23-05-2017 IMCO_OJ(2017)06-08_1 PE 604.864v01-00
IMCO

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/09283

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 30. mája 2017 - Utorok, 30. mája 2017

11-05-2017 IMCO_OJ(2017)05-30_1 PE 604.698v01-00
IMCO

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/09284

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 18. mája 2017 - Štvrtok, 18. mája 2017

28-04-2017 CJ18_OJ(2017)05-18_1 PE 604.533v01-00
IMCO ITRE

Dokumenty k tomuto spisu CJ18/8/09742

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 11. mája 2017 - Štvrtok, 11. mája 2017

27-04-2017 IMCO_OJ(2017)05-11_1 PE 604.531v01-00
IMCO

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/09219

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 2. mája 2017 - Streda, 3. mája 2017

21-04-2017 IMCO_OJ(2017)05-02_1 PE 602.996v01-00
IMCO

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/09356

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 24. apríla 2017 - Pondelok, 24. apríla 2017

10-04-2017 CJ18_OJ(2017)04-24_1 PE 602.984v01-00
IMCO ITRE

Dokumenty k tomuto spisu CJ18/8/09671