Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 6. marca 2017 - Pondelok, 6. marca 2017

17-02-2017 IMCO_OJ(2017)03-06_1 PE 599.793v01-00
IMCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 9. februára 2017 - Štvrtok, 9. februára 2017

09-02-2017 IMCO_OJ(2017)02-09_1 PE 597.677v02-00
IMCO

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/08506

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 6. februára 2017 - Pondelok, 6. februára 2017

06-02-2017 IMCO_OJ(2017)02-06_1 PE 597.634v02-00
IMCO

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/08505

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 26. januára 2017 - Štvrtok, 26. januára 2017

19-01-2017 CJ18_OJ(2017)01-26_1 PE 597.554v01-00
IMCO ITRE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. januára 2017 - Štvrtok, 26. januára 2017

09-01-2017 IMCO_OJ(2017)01-25_1 PE 597.401v01-00
IMCO

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/08144

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 5. decembra 2016 - Pondelok, 5. decembra 2016

23-11-2016 IMCO_OJ(2016)12-05_1 PE 594.174v01-00
IMCO

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/07964

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 29. novembra 2016 - Utorok, 29. novembra 2016

15-11-2016 CJ24_OJ(2016)11-29_1 PE 594.030v01-00
JURI IMCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 28. novembra 2016 - Utorok, 29. novembra 2016

11-11-2016 IMCO_OJ(2016)11-28_1 PE 594.008v01-00
IMCO

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/07961

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 9. novembra 2016 - Štvrtok, 10. novembra 2016

18-10-2016 IMCO_OJ(2016)11-09_1 PE 592.265v01-00
IMCO

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/07619

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 10. októbra 2016 - Utorok, 11. októbra 2016

10-10-2016 IMCO_OJ(2016)10-10_1 PE 589.436v02-00
IMCO

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/07047