Najnovšie udalosti

04-09-2017 - 18:16
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

25-09-2017 15:00 / 17:00 IMCO

Multimediálna knižnica

04-09-2017 - 15:02
IMCO Schôdza
13-07-2017 - 09:36
IMCO Schôdza
12-07-2017 - 16:04
IMCO Schôdza

Úvodné slová

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ pre voľný pohyb tovaru a služieb, voľný pohyb kvalifikovaných odborníkov, colnú politiku, normalizáciu a hospodárske záujmy spotrebiteľov.  Členovia výboru pracujú na odstraňovaní prekážok hospodárskeho obchodu a na zjednodušovaní právnych predpisov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť na jednotnom trhu, pričom sa berie ohľad na záujmy spotrebiteľov v širokom spektre oblastí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy