Najnovšie udalosti

21-02-2019 - 11:58
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

21-02-2019 - 09:05
IMCO Schôdza
20-02-2019 - 15:58
IMCO Schôdza
20-02-2019 - 15:30
IMCO JURI Schôdza

Úvodné slová

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ pre voľný pohyb tovaru a služieb, voľný pohyb kvalifikovaných odborníkov, colnú politiku, normalizáciu a hospodárske záujmy spotrebiteľov.  Členovia výboru pracujú na odstraňovaní prekážok hospodárskeho obchodu a na zjednodušovaní právnych predpisov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť na jednotnom trhu, pričom sa berie ohľad na záujmy spotrebiteľov v širokom spektre oblastí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy