Najnovšie udalosti

12-10-2017 - 15:22
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

22-11-2017 10:00 / 12:30 IMCO

Multimediálna knižnica

21-11-2017 - 09:59
IMCO Schôdza
21-11-2017 - 09:05
IMCO JURI Schôdza
20-11-2017 - 15:10
IMCO Schôdza

Úvodné slová

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ pre voľný pohyb tovaru a služieb, voľný pohyb kvalifikovaných odborníkov, colnú politiku, normalizáciu a hospodárske záujmy spotrebiteľov.  Členovia výboru pracujú na odstraňovaní prekážok hospodárskeho obchodu a na zjednodušovaní právnych predpisov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť na jednotnom trhu, pričom sa berie ohľad na záujmy spotrebiteľov v širokom spektre oblastí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy