Najnovšie udalosti

21-08-2019 - 10:30
latest news red square sticker isolated on white

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

24-07-2019 - 09:05
IMCO Schôdza
10-07-2019 - 15:18
IMCO Schôdza
08-04-2019 - 15:07
IMCO CONT Schôdza

Úvodné slová

Petra DE SUTTER

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ týkajúcich sa jednotného trhu vrátane jednotného digitálneho trhu, ciel a ochrany spotrebiteľa.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy