Najnovšie udalosti

01-12-2016 - 16:15
picture latest news

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

05-12-2016 15:00 / 17:00 IMCO

Multimediálna knižnica

29-11-2016 - 10:01
IMCO Schôdza
29-11-2016 - 09:04
IMCO JURI Schôdza

Úvodné slová

Vicky Ford

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ pre voľný pohyb tovaru a služieb, voľný pohyb kvalifikovaných odborníkov, colnú politiku, normalizáciu a hospodárske záujmy spotrebiteľov.  Členovia výboru pracujú na odstraňovaní prekážok hospodárskeho obchodu a na zjednodušovaní právnych predpisov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť na jednotnom trhu, pričom sa berie ohľad na záujmy spotrebiteľov v širokom spektre oblastí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy