Najnovšie udalosti

19-05-2017 - 08:19
picture latest news

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  •  

Internal Market Committee calls for EU strategy on the collaborative economy

IMCO 03-05-2017 - 13:03

The EU should reap “collaborative” economy benefits while ensuring fair competition, workers’ rights and tax compliance. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

15:00 / 18:30 IMCO

Multimediálna knižnica

18-05-2017 - 09:12
ITRE IMCO Schôdza
11-05-2017 - 15:05
IMCO Schôdza

Úvodné slová

Vicky Ford

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ pre voľný pohyb tovaru a služieb, voľný pohyb kvalifikovaných odborníkov, colnú politiku, normalizáciu a hospodárske záujmy spotrebiteľov.  Členovia výboru pracujú na odstraňovaní prekážok hospodárskeho obchodu a na zjednodušovaní právnych predpisov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť na jednotnom trhu, pričom sa berie ohľad na záujmy spotrebiteľov v širokom spektre oblastí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy