Najnovšie udalosti

17-07-2015 - 09:32
Latest news

Nenechajte si ujsť

Votes on Single Market Governance and package travel

21-01-2015 - 22:05
IMCO votes

"Why Europe needs a legal framework for customs sanctions": hearing

21-01-2015 - 22:04
Hearing Why Europe needs a legal framework for customs sanctions

Presentation of the priorities of the Latvian Presidency - 21 January at 15.00

19-01-2015 - 12:15
LV presidency

Network Neutrality Revisited: Challenges and Responses in the EU and in the US

09-01-2015 - 09:33
study: Network Neutrality Revisited: Challenges and Responses in the EU and in the US

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

03-09-2015 09:00 / 12:30 IMCO

Multimediálna knižnica

16-07-2015 - 09:13
IMCO Schôdza
15-07-2015 - 15:06
IMCO Schôdza

Úvodné slová

Vicky Ford

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ pre voľný pohyb tovaru a služieb, voľný pohyb kvalifikovaných odborníkov, colnú politiku, normalizáciu a hospodárske záujmy spotrebiteľov.  Členovia výboru pracujú na odstraňovaní prekážok hospodárskeho obchodu a na zjednodušovaní právnych predpisov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť na jednotnom trhu, pričom sa berie ohľad na záujmy spotrebiteľov v širokom spektre oblastí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy