Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Free movement of services and freedom of establishment: European Public Procurement - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Štúdia

Contribution to Growth: Consumer Protection - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Štúdia

Contributing to Growth: European Digital Single - Market Delivering improved rights for citizens and businesses
15-05-2019 Štúdia

Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses
07-05-2019 V stručnosti

Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers
15-04-2019 Štúdia

Contribution to Growth: Free Movements of Goods - Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses
15-03-2019 Hĺbková analýza

Contribution to Growth: Customs union Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-03-2019 Hĺbková analýza

Contribution to Growth: The Single Market for Services. Delivering Economic benefits for citizens and businesses
15-02-2019 Štúdia

State of the art and future of artificial in-telligence
15-01-2019 Briefing

Contribution to growth. The European Digital Single Market. Delivering economic benefits for citizens and businesses
15-01-2019 Štúdia