Pracovné dokumenty


Pracovné dokumenty sú dokumenty týkajúce sa vypracovávania správ a stanovísk. Výbory často používajú formu pracovného dokumentu na uverejňovanie dôvodových správ zo svojich správ.
Všetky dostupné pracovné dokumenty nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

PRACOVNÝ DOKUMENT Prípravný dokument pre návrh stanoviska k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN