Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
The next INTA meeting: 22 July 2014

Next meeting of the Committee on International Trade will take place on Tuesday 22 July from 15.00-18.30 in the room Paul-Henri Spaak 1A002 in Brussels.
 
See below the highlights of the meeting.

 
Ďalšie informácie
 
 
Nenechajte si ujsť
 
Karel De Gucht, Commissioner for Trade, on the state of play of EU Trade Policy

During the regular exchange of views with INTA, Commissioner for Trade Karel De Gucht will give an overview on the state of play of EU trade policy and outline most important legislative files and ongoing negotiations for the coming months. Members will be able to raise any issue with the Commissioner during the question and answer session afterwards.

   

Bernd Lange is the new chair of the Committee on International Trade, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee has also elected its vice-chairs Tokia Saïfi (EPP), Yannick Jadot (Greens), Iuliu Winkler (EPP) and Jan Zahradil (ECR). Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term.
 

   
 
Najnovšie tlačové správy
Zobraziť všetky záznamy  
INTA 22-07-2014 - 18:56  

MEPs quizzed trade Commissioner Karel de Gucht MEPs on the US position in transatlantic trade and investment partnership (TTIP) talks and the findings of the EU Commission’s public consultation on TTIP proposals on investor-state dispute settlement mechanisms. Some wondered about fate of a proposed trade deal with Canada, which has been described as „to be signed soon" for a year already, and asked that Parliament be given more access to trade talks documents.

AFET DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre otázky súvisiace so zavedením, uplatňovaním a monitorovaním spoločnej obchodnej politiky Únie a jej vonkajšími hospodárskymi vzťahmi, najmä:
 
1. finančné, hospodárske a obchodné vzťahy s tretími krajinami a regionálnymi organizáciami;
2. spoločné vonkajšie colné sadzby a uľahčenie obchodu, ako aj vonkajšie aspekty colných ustanovení a colnej správy;
3. začatie, monitorovanie, uzavretie dvojstranných, mnohostranných a viacstranných obchodných dohôd, ktorými sa riadia hospodárske, obchodné a investičné vzťahy s tretími stranami a regionálnymi organizáciami a ich vyhodnocovanie;
4. opatrenia technickej harmonizácie alebo štandardizácie v oblastiach pokrytých nástrojmi medzinárodného práva;
5. vzťahy s príslušnými medzinárodnými organizáciami,  medzinárodnými fórami pre otázky súvisiace s obchodom a organizáciami na podporu regionálnej hospodárskej a obchodnej integrácie mimo Únie;
6. vzťahy so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) vrátane jej parlamentného rozmeru.
 
Výbor udržiava spojenie s príslušnými medziparlamentnými delegáciami a delegáciami zriadenými ad hoc pre hospodárske a obchodné aspekty vzťahov s tretími krajinami.
 
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Available soon