Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Balanced and fairer world trade defence: EU, US and WTO perspectives
29-05-2019 Štúdia

Trade negotiations with Australia and New Zealand
03-05-2019 Štúdia

EU investment protection after the ECJ Opinion on Singapore: Questions of competence and coherence
25-03-2019 Štúdia

Parliamentary scrutiny of trade policies across the western world
25-03-2019 Štúdia

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2019
14-01-2019 V stručnosti

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2018
12-11-2018 V stručnosti

Finding the right balance across EU FTAs: benefits and risks for EU economic sectors
17-10-2018 Štúdia

Consequences of US trade policy on EU-US trade relations and the global trading system
17-10-2018 Štúdia

The EU - Japan Economic Partnership Agreement
28-09-2018 Štúdia

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 V stručnosti