Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Uzavretie dohody so Spojenými štátmi americkými o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým v zmysle nariadenia (ES) č. 617/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa otvára autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa

2019/0142(NLE) Nelegislatívne postupy
INTA

gestorský

Uzavretie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

2019/0132(NLE) Nelegislatívne postupy
INTA

gestorský

Pristúpenie Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

2019/0099(NLE) Nelegislatívne postupy
INTA

gestorský

Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

2018/0356(NLE) Nelegislatívne postupy
INTA

gestorský

Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

2018/0358(NLE) Nelegislatívne postupy
INTA

gestorský

Členstvo EÚ v Medzinárodnej študijnej skupine pre kaučuk (IRSG)

2017/0159(NLE) Nelegislatívne postupy
INTA

gestorský

Protokol o kultúrnej spolupráci k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej

2017/0081(NLE) Nelegislatívne postupy
INTA

gestorský

Stanovenie režimu Únie na kontrolu vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie)

2016/0295(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
INTA

gestorský

Uzavretie Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva (EAC) na jednej strane a EÚ a jej členskými štátmi na strane druhej

2016/0038(NLE) Nelegislatívne postupy
INTA

gestorský

Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov, spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, rýb a produktov rybolovu a zmena Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

2015/0203(NLE) Nelegislatívne postupy
INTA

gestorský