Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 25 September 2019

25-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-25_1 PE641.186v02-00
ITRE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 3. septembra 2019

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 23. júla 2019

22-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-22_1 PE639.786v03-00
ITRE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 10. júla 2019

05-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-10_1 PE639.687v01-00
ITRE