Najnovšie udalosti

20-02-2020 - 10:30
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

19-02-2020 - 16:07
ITRE IMCO Schôdza
18-02-2020 - 14:39
ITRE Schôdza
18-02-2020 - 10:12
ITRE Schôdza

Úvodné slová

coming soon

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy