Najnovšie udalosti

23-08-2016 - 11:30
Extraordinary meeting of the ITRE Committee: Creation of a European Energy Union, Presentation by the Vice-President of the Commission for Energy Union Maros Sefcovic

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

13-07-2016 - 17:02
ITRE CULT Schôdza
12-07-2016 - 15:05
ITRE Schôdza

Úvodné slová

J. Buzek

Ako ústredný cieľ v rámci reindustrializácie bude mať výbor ITRE štyri priority, na ktoré sa bude zameriavať.

Po prvé musíme zabezpečiť, aby právny a hospodársky rámec umožnil európskemu priemyselnému sektoru stať sa inovatívnejším. To si bude vyžadovať prispôsobenie a mobilizáciu programov EÚ v oblasti výskumu a vývoja a vzdelávania s cieľom reagovať na skutočné potreby priemyslu.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy