Najnovšie udalosti

16-05-2019 - 15:04
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

02-04-2019 - 10:09
ITRE Schôdza
25-03-2019 - 20:47
ITRE Schôdza
25-03-2019 - 20:33
ITRE TRAN Schôdza

Úvodné slová

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Ako ústredný cieľ v rámci reindustrializácie bude mať výbor ITRE štyri priority, na ktoré sa bude zameriavať.

Po prvé musíme zabezpečiť, aby právny a hospodársky rámec umožnil európskemu priemyselnému sektoru stať sa inovatívnejším. To si bude vyžadovať prispôsobenie a mobilizáciu programov EÚ v oblasti výskumu a vývoja a vzdelávania s cieľom reagovať na skutočné potreby priemyslu.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy