Najnovšie udalosti

19-07-2019 - 11:37
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

23-07-2019 10:30 / 12:30 ITRE
23-07-2019 15:00 / 18:30 ITRE

Multimediálna knižnica

10-07-2019 - 15:26
ITRE Schôdza
02-04-2019 - 10:09
ITRE Schôdza
25-03-2019 - 20:47
ITRE Schôdza

Úvodné slová

coming soon

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy