Najnovšie udalosti

20-06-2018 - 14:34
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

25-06-2018 15:30 / 20:00 LIBE ITRE AFCO JURI

Multimediálna knižnica

19-06-2018 - 14:38
ITRE Schôdza
19-06-2018 - 10:07
ITRE Schôdza
18-06-2018 - 15:07
ITRE Schôdza

Úvodné slová

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Ako ústredný cieľ v rámci reindustrializácie bude mať výbor ITRE štyri priority, na ktoré sa bude zameriavať.

Po prvé musíme zabezpečiť, aby právny a hospodársky rámec umožnil európskemu priemyselnému sektoru stať sa inovatívnejším. To si bude vyžadovať prispôsobenie a mobilizáciu programov EÚ v oblasti výskumu a vývoja a vzdelávania s cieľom reagovať na skutočné potreby priemyslu.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy