Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 V stručnosti

Služby tematických sekcií (Výbor ITRE pod drobnohľadom)
14-06-2019 Briefing

A just energy transition, opportunity for EU industries, the role of hydrogen in the future and the example of energy transition in Germany
14-06-2019 Hĺbková analýza

How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy? (2 Volumes)
14-06-2019 Štúdia

Europe – the Global Centre for Excellent Research
15-04-2019 Štúdia

5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia
03-04-2019 Hĺbková analýza

Brexit and Horizon Europe
15-01-2019 Hĺbková analýza

Sector coupling: how can it be enhanced in the EU to foster grid stability and decarbonise?
19-11-2018 Štúdia

Roaming: One Year After Implementation
12-11-2018 Hĺbková analýza

Brexit and Industry and Space Policy - workshop proceedings
09-11-2018 Štúdia