Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po predložení návrhu správy, stanoviska alebo iného návrhu vo výbore majú členovia možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy (vrátane pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu). Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sa nachádzajú všetky pozmeňujúce návrhy členov výboru pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Na vyhľadanie všetkých dostupných pozmeňujúcich návrhov použite funkciu vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  AMENDMENTS 21 - 50 - Draft opinion - Alignment of reporting obligations in the field of environment policy

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13525

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft opinion - Autonomous driving in European Transport

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13337

  AMENDMENTS 45 - 255 - Draft opinion - Transparent and predictable working conditions in the European Union

05-07-2018 JURI_AM(2018)625205 PE 625.205v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/11961

  AMENDMENTS 1 - 38 - Draft opinion - Harnessing globalisation: trade aspects

02-07-2018 JURI_AM(2018)623964 PE 623.964v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/11989

  AMENDMENTS 15 - 47 - Draft opinion - European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

25-06-2018 JURI_AM(2018)623592 PE 623.592v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/11091

  AMENDMENTS 37 - 120 - Draft opinion - Prudential supervision of investment firms

12-06-2018 JURI_AM(2018)623590 PE 623.590v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/11911

  AMENDMENTS 17 - 69 - Draft report - Law applicable to the third-party effects of assignments of claims

04-06-2018 JURI_AM(2018)623589 PE 623.589v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/12508

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft report - on three-dimensional printing, a challenge in the fields of intellectual property rights and civil liability

18-04-2018 JURI_AM(2018)620922 PE 620.922v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/09065

  AMENDMENTS 1 - 99 - Draft report - The 2017 EU Justice Scoreboard

07-03-2018 JURI_AM(2018)619133 PE 619.133v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/11955

  AMENDMENTS 1 - 93 - Draft report - Monitoring the application of EU law 2016

02-03-2018 JURI_AM(2018)619083 PE 619.083v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/11749