Najnovšie udalosti

Meetings schedule

12-10-2018 - 13:57

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

18-10-2018 - 09:01
JURI LIBE Schôdza
11-10-2018 - 09:04
JURI Schôdza
10-10-2018 - 14:38
JURI Schôdza

Úvodné slová

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Výbor sa pri svojej zodpovednosti za duševné vlastníctvo v právnej úprave bude zaoberať reformou pravidiel EÚ týkajúcich sa ochranných známok, obchodným tajomstvom a budúcnosťou autorských práv. Tým nadviaže na svoju doterajšiu prácu v oblasti správy digitálnych a autorských práv v informačnej spoločnosti.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy