Najnovšie udalosti

Meetings schedule

28-11-2018 - 18:18

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

10-12-2018 - 22:24
JURI Schôdza
06-12-2018 - 09:42
JURI Schôdza
27-11-2018 - 14:35
PETI JURI Schôdza

Úvodné slová

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Výbor sa pri svojej zodpovednosti za duševné vlastníctvo v právnej úprave bude zaoberať reformou pravidiel EÚ týkajúcich sa ochranných známok, obchodným tajomstvom a budúcnosťou autorských práv. Tým nadviaže na svoju doterajšiu prácu v oblasti správy digitálnych a autorských práv v informačnej spoločnosti.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy