Najnovšie udalosti

Meetings schedule

29-04-2019 - 14:46

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

15-04-2019 - 20:07
JURI CONT Schôdza
02-04-2019 - 14:37
LIBE JURI Schôdza
01-04-2019 - 16:35
JURI Schôdza

Úvodné slová

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Výbor sa pri svojej zodpovednosti za duševné vlastníctvo v právnej úprave bude zaoberať reformou pravidiel EÚ týkajúcich sa ochranných známok, obchodným tajomstvom a budúcnosťou autorských práv. Tým nadviaže na svoju doterajšiu prácu v oblasti správy digitálnych a autorských práv v informačnej spoločnosti.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy