Najnovšie udalosti

Meetings schedule

16-02-2018 - 14:43

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

26-02-2018 17:45 / 18:30 JURI AFCO

Multimediálna knižnica

22-02-2018 - 09:06
JURI Schôdza
21-02-2018 - 14:41
JURI Schôdza
21-02-2018 - 09:07
JURI Schôdza

Úvodné slová

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Výbor sa pri svojej zodpovednosti za duševné vlastníctvo v právnej úprave bude zaoberať reformou pravidiel EÚ týkajúcich sa ochranných známok, obchodným tajomstvom a budúcnosťou autorských práv. Tým nadviaže na svoju doterajšiu prácu v oblasti správy digitálnych a autorských práv v informačnej spoločnosti.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy