Najnovšie udalosti

Meetings schedule

11-07-2018 - 16:20

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

10-07-2018 - 15:02
JURI Schôdza
10-07-2018 - 09:09
JURI Schôdza
09-07-2018 - 15:07
JURI Schôdza

Úvodné slová

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Výbor sa pri svojej zodpovednosti za duševné vlastníctvo v právnej úprave bude zaoberať reformou pravidiel EÚ týkajúcich sa ochranných známok, obchodným tajomstvom a budúcnosťou autorských práv. Tým nadviaže na svoju doterajšiu prácu v oblasti správy digitálnych a autorských práv v informačnej spoločnosti.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy