Správy


Po predložení návrhu správy výboru majú členovia výboru príležitosť do určitého termínu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. O týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom vo výbore diskutuje a hlasuje. Po zapracovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do návrhu správy a po záverečnom hlasovaní sa tento návrh stane správou, ktorá sa neskôr predloží na plenárnej schôdzi. Táto stránka zobrazuje konečné znenie správy vypracované vo výbore.
Všetky dostupné správy nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity

02-04-2019 A8-0184/2019 PE634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity

02-04-2019 A8-0183/2019 PE634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity

02-04-2019 A8-0185/2019 PE634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity

21-03-2019 A8-0178/2019 PE632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Jean-Marie Le Pena imunity

06-03-2019 A8-0167/2019 PE630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Dominique Bildovej imunity

06-03-2019 A8-0166/2019 PE630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity

06-03-2019 A8-0165/2019 PE634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť

06-02-2019 A8-0068/2019 PE630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER