Správy


Po predložení návrhu správy výboru majú členovia výboru príležitosť do určitého termínu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. O týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom vo výbore diskutuje a hlasuje. Po zapracovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do návrhu správy a po záverečnom hlasovaní sa tento návrh stane správou, ktorá sa neskôr predloží na plenárnej schôdzi. Táto stránka zobrazuje konečné znenie správy vypracované vo výbore.
Všetky dostupné správy nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Nájdené výsledky : 7 Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  AMENDMENTS 73 - 272 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)603009 PE603.009v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 273 - 472 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)603010 PE603.010v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 473 - 672 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)604543 PE604.543v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 673 - 872 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)604544 PE604.544v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 873 - 996 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)604545 PE604.545v01-00
JURI

Axel VOSS

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu

08-03-2017 JURI_PR(2017)601094 PE601.094v01-00
JURI

Axel VOSS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 30-03-2017