Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  MINUTES - Monday 4 February 2019

14-03-2019 CJ03_PV(2019)02-04-1 PE 634.758v01-00
LIBE JURI

Dokumenty k tomuto spisu CJ03/8/15433

  MINUTES - Wednesday 20 February 2019

13-03-2019 CJ24_PV(2019)02-20-1 PE 636.193v02-00
JURI IMCO

Dokumenty k tomuto spisu CJ24/8/15467

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 18. marca 2019 - Pondelok, 18. marca 2019

12-03-2019 JURI_OJ(2019)03-18_1 PE 636.400v01-00
JURI

  MINUTES - Monday 19 November 2018

08-03-2019 CJ03_PV(2018)11-19-2 PE 631.955v01-00
LIBE JURI

Dokumenty k tomuto spisu CJ03/8/14964

  MINUTES - Tuesday 26 February 2019

08-03-2019 JURI_PV(2019)02-26-1 PE 636.201v01-00
JURI

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/15585

STANOVISKO - Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES

07-03-2019 JURI_AL(2019)636055 PE 636.055v04-00
JURI

Gilles LEBRETON

  OPINION - Opinion on the legal basis of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

07-03-2019 JURI_AL(2019)636294 PE 636.294v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

  OPINION - Opinion on the legal basis of the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/33/EC on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles

07-03-2019 JURI_AL(2019)636307 PE 636.307v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Jean-Marie Le Pena imunity

06-03-2019 A8-0167/2019 PE 630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Dominique Bildovej imunity

06-03-2019 A8-0166/2019 PE 630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS