Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE 632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 01-02-2019

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 23. januára 2019 - Štvrtok, 24. januára 2019

15-01-2019 JURI_OJ(2019)01-23_1 PE 632.930v01-00
JURI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 23. januára 2019 - Štvrtok, 24. januára 2019

15-01-2019 CJ03_OJ(2019)01-23_1 PE 632.974v01-00
LIBE JURI

  MINUTES - Monday 9 July 2018

09-01-2019 JURI_PV(2018)07-09-1 PE 627.666v01-00
JURI

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/12344

  AMENDMENTS 19 - 48 - Draft report - Action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE 632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/14437

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13226

STANOVISKO - Stanovisko k právnemu základu návrhu smernice o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE 632.053v01-00
JURI

Axel VOSS