Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

ZÁPISNICA - Pondelok, 18. februára 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE 636.148v01-00
JURI

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/15279

ZÁPISNICA - Pondelok, 4. marca 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE 636.281v01-00
JURI

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/15471

ZÁPISNICA - Pondelok, 18. marca 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE 637.341v01-00
JURI

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/15531

ZÁPISNICA - Pondelok, 1. apríla 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE 637.513v01-00
JURI

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/15532

ZÁPISNICA - Utorok, 2. apríla 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE 637.532v02-00
LIBE JURI

Dokumenty k tomuto spisu CJ03/8/15820

ZÁPISNICA - Pondelok, 19. novembra 2018

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE 631.938v01-00
JURI

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/12705

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

ZÁPISNICA - Streda, 20. júna 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE 623.851v02-00
JURI

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/12343

ZÁPISNICA - Pondelok, 24. septembra 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE 628.363v02-00
JURI

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/12703