Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 V stručnosti

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2019
11-02-2019 V stručnosti

Standard Essential Patents and the Internet of Things
15-01-2019 Hĺbková analýza

Artificial Intelligence and civil law; liability rules for drones
13-12-2018 Štúdia

A Ten-Year-Long “EU Mediation Paradox”- When an EU Directive Needs To Be More …Directive
21-11-2018 Briefing

Transposition of EU legislation into domestic law: Challenges faced by National Parliaments
21-11-2018 Briefing

Empowering parliaments and enforcing citizens’ rights in the implementation and application of Union law
20-11-2018 Periodiká

Challenges in the implementation of EU Law at national level
15-11-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2018
12-11-2018 V stručnosti

The Future Relationship between the UK and the EU following the UK’s withdrawal from the EU in the field of family law
23-10-2018 Štúdia