Pracovné dokumenty


Pracovné dokumenty sú dokumenty týkajúce sa vypracovávania správ a stanovísk. Výbory často používajú formu pracovného dokumentu na uverejňovanie dôvodových správ zo svojich správ.
Všetky dostupné pracovné dokumenty nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

PRACOVNÝ DOKUMENT o 3D tlači ako o výzve v oblasti práv duševného vlastníctva a občianskoprávnej zodpovednosti

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

PRACOVNÝ DOKUMENT o prispôsobení viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní EÚ

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

PRACOVNÝ DOKUMENT o smernici Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

DRUHÝ PRACOVNÝ DOKUMENT o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE575.031v02-00
JURI

 

PRACOVNÝ DOKUMENT o stanovení spoločných minimálnych noriem pre občianskoprávne konanie v Európskej únii – právny základ

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE572.853v01-00
JURI

Emil RADEV

PRACOVNÝ DOKUMENT o ochrane zraniteľných dospelých osôb

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

PRACOVNÝ DOKUMENT k odporúčaniam Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

PRACOVNÝ DOKUMENT k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE549.150v01-00
JURI

 

  WORKING DOCUMENT on a possible extension of European Union geographical indication protection to non-agricultural products

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE