Pracovné dokumenty


Pracovné dokumenty sú dokumenty týkajúce sa vypracovávania správ a stanovísk. Výbory často používajú formu pracovného dokumentu na uverejňovanie dôvodových správ zo svojich správ.
Všetky dostupné pracovné dokumenty nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE 623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13312

PRACOVNÝ DOKUMENT o 3D tlači ako o výzve v oblasti práv duševného vlastníctva a občianskoprávnej zodpovednosti

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE 612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/09065

PRACOVNÝ DOKUMENT o prispôsobení viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní EÚ

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE 606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/08809

PRACOVNÝ DOKUMENT o smernici Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Dokumenty k tomuto spisu CJ24/8/06371

DRUHÝ PRACOVNÝ DOKUMENT o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE 575.031v02-00
JURI

 

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/00431

PRACOVNÝ DOKUMENT o stanovení spoločných minimálnych noriem pre občianskoprávne konanie v Európskej únii – právny základ

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE 572.853v01-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/03329

PRACOVNÝ DOKUMENT o ochrane zraniteľných dospelých osôb

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE 571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/03330

PRACOVNÝ DOKUMENT k odporúčaniam Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE 551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/02368

PRACOVNÝ DOKUMENT k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE 549.150v01-00
JURI

 

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/00431

  WORKING DOCUMENT on a possible extension of European Union geographical indication protection to non-agricultural products

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE 546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/02042