Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. septembra 2019 - Štvrtok, 5. septembra 2019

31-07-2019 LIBE_OJ(2019)09-04_1 PE639.962v01-00
LIBE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 24. júla 2019 - Štvrtok, 25. júla 2019

24-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-24_1 PE639.802v02-00
LIBE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 10. júla 2019

05-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-10_1 PE639.685v01-00
LIBE