Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 29. júna 2017 - Štvrtok, 29. júna 2017

29-06-2017 LIBE_OJ(2017)06-29_1 PE 606.241v02-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. júna 2017 - Pondelok, 26. júna 2017

20-06-2017 LIBE_OJ(2017)06-26_1 PE 606.218v01-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 21. júna 2017 - Štvrtok, 22. júna 2017

15-06-2017 LIBE_OJ(2017)06-21_1 PE 606.154v02-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 15. júna 2017 - Štvrtok, 15. júna 2017

09-06-2017 LIBE_OJ(2017)06-15_1 PE 606.078v01-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 15. júna 2017 - Štvrtok, 15. júna 2017

08-06-2017 CJ09_OJ(2017)06-15_1 PE 606.065v01-00
LIBE CONT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 8. júna 2017 - Štvrtok, 8. júna 2017

08-06-2017 LIBE_OJ(2017)06-08_1 PE 605.941v02-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 8. júna 2017 - Štvrtok, 8. júna 2017

31-05-2017 CJ01_OJ(2017)06-08_1 PE 605.930v01-00
FEMM LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 30. mája 2017 - Utorok, 30. mája 2017

29-05-2017 LIBE_OJ(2017)05-30_1 PE 604.716v02-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 29. mája 2017 - Utorok, 30. mája 2017

22-05-2017 LIBE_OJ(2017)05-29_1 PE 604.860v01-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 30. mája 2017 - Utorok, 30. mája 2017

19-05-2017 CJ09_OJ(2017)05-30_1 PE 604.848v01-00
LIBE CONT