Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. septembra 2016 - Pondelok, 26. septembra 2016

26-09-2016 LIBE_OJ(2016)09-26_1 PE 589.250v02-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 12. septembra 2016 - Pondelok, 12. septembra 2016

12-09-2016 LIBE_OJ(2016)09-12_1 PE 589.134v02-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 8. septembra 2016 - Štvrtok, 8. septembra 2016

08-09-2016 LIBE_OJ(2016)09-08_1 PE 587.725v02-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 5. septembra 2016 - Pondelok, 5. septembra 2016

01-09-2016 LIBE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.512v01-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 31. augusta 2016 - Streda, 31. augusta 2016

26-08-2016 LIBE_OJ(2016)08-31_1 PE 587.503v01-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 11. júla 2016 - Utorok, 12. júla 2016

11-07-2016 LIBE_OJ(2016)07-11_1 PE 585.721v02-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 11. júla 2016 - Pondelok, 11. júla 2016

06-07-2016 CJ12_OJ(2016)07-11_1 PE 585.768v01-00
LIBE ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 4. júla 2016 - Pondelok, 4. júla 2016

28-06-2016 LIBE_OJ(2016)07-04_1 PE 585.573v01-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 7. júla 2016 - Štvrtok, 7. júla 2016

28-06-2016 LIBE_OJ(2016)07-07_1 PE 585.577v01-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 27. júna 2016 - Pondelok, 27. júna 2016

21-06-2016 LIBE_OJ(2016)06-27_1 PE 585.460v01-00
LIBE