Podujatia

Podujatia

 
Mode d'affichage des résultats
 

Vypočutia Podľa článku 193 rokovacieho poriadku má výbor povolenie organizovať vypočutia s odborníkmi v prípade, keď je to dôležité v rámci jeho práce v súvislosti s konkrétnou otázkou. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory odborníkov a viesť diskusie o veľmi dôležitých otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach výborov vrátane programov, plagátov a rečníckych príspevkov.

LIBE

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

19-03-2014

Joint Committee Meeting on 'Future priorities in the field of Civil Liberties, Justice and Home Affairs"

Registration and badges

 • common.download.document Instructions for registration

Programme and poster

 • common.download.document Programme
 • common.download.document Poster

Background documents

 • common.download.document Background documents
LIBE

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

18-12-2013

LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens - 15th Hearing

Programme

 • common.download.document Programme

Video recording

 • common.download.document Video
LIBE

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

09-12-2013

LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens - 14th Hearing (Strasbourg)

Programme

 • common.download.document Programme

Background documents

 • common.download.document Background documents

Video recording

 • common.download.document Video
LIBE

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

05-12-2013

LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens - 13th hearing

Programme

 • common.download.document Programme

Background and working documents

 • common.download.document Background documents

Written contributions

 • common.download.document Jonathan GOLDSMITH - Presentation (CCBE)
 • common.download.document D. A. O. EDWARD - Report (CCBE)
 • common.download.document D. A. O. EDWARD - Report update (CCBE)
 • common.download.document Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) - Statement (EN)
 • common.download.document Conseil des bareaux européens (CCBE) - Déclaration (FR)

Video recording

 • common.download.document Video
LIBE

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

02-12-2013

LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens - 12th Hearing

Programme

 • common.download.document Programme

Video recording

 • common.download.document Video
LIBE

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

28-11-2013

LIBE/JURI/PolDepC: Workshop on Judicial Training

Programme

 • common.download.document Programme

Booklets

 • common.download.document Briefing notes - Session I
 • common.download.document Briefing notes - Session II
LIBE

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

27-11-2013

Hearing on the European law Enforcement Training Scheme: Building capacity and culture in European law enforcement

Programme

 • common.download.document Programme
LIBE

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

18-11-2013

LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens - 11th Hearing

Programme and poster

 • common.download.document Programme
 • common.download.document Poster

Written contributions

 • common.download.document Professor Steven PEERS - Speaking notes
 • common.download.document Adam BODNAR - Speaking notes (Helsinki Foundation)
 • common.download.document Adam BODNAR and Katarzyna SZYMIELEWICZ - Article The Guardian

Video recording

 • common.download.document Video
LIBE

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

14-11-2013

LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens - 10th Hearing

Registration before 11 November 2013

 • common.download.document Registration

Programme and poster

 • common.download.document Programme
 • common.download.document Poster

Background documents

 • common.download.document Background documents

Written contributions

 • common.download.document Luca ZAMPAGLIONE - Presentation (eu-LISA)
 • common.download.document Guy RAPAILLE - Stetement (Comité R) - NL-FR

Video recording

 • common.download.document Video
LIBE

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

11-11-2013

LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens - 9th Hearing

Registration before 7 November 2013

 • common.download.document Registration

Programme and poster

 • common.download.document Programme
 • common.download.document Poster

Background documents

 • common.download.document Background documents
 • common.download.document USA Freedom Act

Written contributions

 • common.download.document Richard ALLAN - Statement (Facebook)

Video recording and press clippings of the hearing

 • common.download.document Video
 • common.download.document Press clippings

Invitees who declined the invitation to address the LIBE Inquiry

 • common.download.document Invitation to Larry STONE (BT Group)
 • common.download.document Reply from Larry STONE (BT Group)
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) je zodpovedný za väčšinu legislatívy a za demokratický dohľad nad politikami spojenými s transformáciou Európskej únie na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (článok 3 ZEÚ). Tieto politiky sú prepojené s vykonávaním Charty základných práv na území EÚ a s posilnením európskeho občianstva.
 
Európska únia pôsobí v tejto oblasti spolu s členskými štátmi, ich národnými parlamentmi, súdnictvom a občianskou spoločnosťou. Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti by sa v dôsledku tohto mohol stať jadrom nového právneho usporiadania EÚ po Lisabonskej zmluve, pričom by zároveň úplne rešpektoval právny poriadok jednotlivých členských štátov (článok 64 ZFEÚ).
 
Na splnenie týchto cieľov bola prijatá viacročná stratégia (takzvaný Štokholmský program na roky 2010–2014), v ktorej boli stanovené viaceré legislatívne a operačné ciele týkajúce sa okrem iného občianstva, transparentnosti, ochrany údajov, boja proti diskriminácii, udeľovania slobody pohybu, hraničných kontrol, migrácie, azylu, justičnej a policajnej spolupráce.
 
Kľúčom k tomu, aby sa podarilo lepšie splniť ciele v týchto citlivých oblastiach, bude vzájomná dôvera a aktívna účasť inštitúcií EÚ, členských štátov a európskych občanov. Výbor LIBE bude robiť všetko pre plodný dialóg so všetkými kľúčovým zainteresovanými subjektmi, aby bolo možné v plnom rozsahu splniť ciele zmlúv a Charty základných práv.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR