Vypočutia


Výbor môže zorganizovať vypočutie znalcov, ak to považuje za nevyhnutné pre priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory znalcov a viesť diskusie o kľúčových otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach vo výboroch vrátane programov a rečníckych príspevkov.

Hearing on the situation of Fundamental Rights in the European Union

LIBE 30-03-2015
Poster of the hearing

The main objective of the public hearing is to contribute to the on-going dialogue on the mechanisms and methods to better safeguard the rule of law and the fundamental rights of persons in the Union, as well as to allow for an assessment of the Union's efforts to protect and promote its common values. (Čítať ďalej)

Joint Hearing on accountability, transparency and integrity

CONT JURI LIBE AFCO 26-03-2015
Poster

"Towards a high degree of accountability, transparency and integrity in the EU Institutions". The main objective of the joint hearing is to allow a deep discussion at the European Parliament level about crucial issues of accountability, transparency and integrity of the EU institutions. (Čítať ďalej)