Vypočutia


Výbor môže zorganizovať vypočutie znalcov, ak to považuje za nevyhnutné pre priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory znalcov a viesť diskusie o kľúčových otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach vo výboroch vrátane programov a rečníckych príspevkov.

22-02-2016 - Respect for Democracy, Fundamental rights and the Rule of law: the role of judiciary

LIBE AFCO 04-02-2016 - 15:21
Poster

The European Parliament, in its resolution of 10 June 2015 (P8_TA(2015)0227)) mandated the LIBE Committee to "contribute to the development and elaboration of this proposal (cc. the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights) in the form of a legislative own-initiative report ". (Čítať ďalej)

08-12-2015 - High level conference on "Protecting online privacy by enhancing IT security "

LIBE 20-11-2015 - 18:29

The European Parliament conducted in 2013 an Inquiry on "electronic mass surveillance", resulting in an initial resolution adopted in March 2014 and a follow-up one in October 2015. (Čítať ďalej)

13-10-2015 - Alleged transportation and illegal detention of prisoners in the EU by CIA

LIBE 30-11-2015 - 16:44
CIA Renditions

The LIBE Committee will hold a public hearing on "Investigation of alleged transportation and illegal detention of prisoners in European countries by the CIA" on 13 October from 9.00 to 11.30 in room JAN 4Q1. (Čítať ďalej)

29-06-2015 - Hearing on Anti-semitism, islamophobia and hate speech in Europe

LIBE 24-06-2015 - 09:56
Poster

On 29 June 2015 from 15.00 to 18.30 the Committee on Civil liberties, Justice and Home Affairs will hold a hearing on "Anti-Semitism, Islamophobia and Hate Speech in Europe". The aim of this hearing is to listen to experts in those fields as well as to civil society organisations and different stakeholders to gain insight into the nature of the discrimination patterns and violence against Jews and Muslims in Europe. (Čítať ďalej)

17-06-2015 - Hearing on the Visa Package

LIBE 19-08-2015 - 17:26

On Wednesday, 17 June 2015 from 15:00 to 18:30 in room Paul Henri Spaak P1A002, the LIBE Committee will hold a hearing on the Visa Package in order to gather the input of experts for its further works. (Čítať ďalej)

16-06-2015 - The implementation of the Solidarity Clause

SEDE LIBE 09-06-2015 - 13:58
Poster

Public hearing "The implementation of the Solidarity Clause" (Čítať ďalej)

16-06-2015 - Trade agreements and data flows: Safeguarding the EU data protection standards

INTA LIBE 03-07-2015 - 11:24
Poster

INTA and LIBE Committees co-organised a Joint Public Hearing on Trade agreements and data flows: Safeguarding the EU data protection standards. (Čítať ďalej)

30-03-2015 - Hearing on the situation of Fundamental Rights in the European Union

LIBE 24-04-2015 - 16:53
Poster of the hearing

The main objective of the public hearing is to contribute to the on-going dialogue on the mechanisms and methods to better safeguard the rule of law and the fundamental rights of persons in the Union, as well as to allow for an assessment of the Union's efforts to protect and promote its common values. (Čítať ďalej)