Najnovšie udalosti

Next LIBE Committee meetings

12-07-2018 - 11:40
European Parliament calendar 2015

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

11-07-2018 - 11:11
LIBE Schôdza
10-07-2018 - 14:38
LIBE Schôdza
10-07-2018 - 09:06
LIBE Schôdza

Úvodné slová

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Som rád, že ako predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Vás môžem privítať na tejto stránke.

Výbor LIBE je zodpovedný za prevažnú väčšinu právnych predpisov a za demokratickú kontrolu politiky v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.  V rámci tejto činnosti zabezpečuje plné dodržiavanie Charty základných práv v EÚ a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, ako aj upevňovanie európskeho občianstva.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy