Najnovšie udalosti

Next LIBE committee meetings

21-11-2017 - 16:04
Next meetings in the LIBE

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

28-11-2017 09:00 / 12:30 LIBE
28-11-2017 14:30 / 18:30 LIBE

Multimediálna knižnica

21-11-2017 - 14:35
LIBE Schôdza
21-11-2017 - 09:07
LIBE Schôdza
21-11-2017 - 08:22
LIBE ECON Schôdza

Úvodné slová

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Som rád, že ako predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Vás môžem privítať na tejto stránke.

Výbor LIBE je zodpovedný za prevažnú väčšinu právnych predpisov a za demokratickú kontrolu politiky v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.  V rámci tejto činnosti zabezpečuje plné dodržiavanie Charty základných práv v EÚ a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, ako aj upevňovanie európskeho občianstva.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy