Najnovšie udalosti

Next LIBE Committee meetings

19-10-2018 - 18:08
European Parliament calendar 2015

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

22-10-2018 19:30 / 22:30 LIBE

Multimediálna knižnica

18-10-2018 - 14:37
LIBE Schôdza
18-10-2018 - 12:38
LIBE Schôdza
18-10-2018 - 11:31
LIBE FEMM Schôdza

Úvodné slová

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Som rád, že ako predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Vás môžem privítať na tejto stránke.

Výbor LIBE je zodpovedný za prevažnú väčšinu právnych predpisov a za demokratickú kontrolu politiky v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.  V rámci tejto činnosti zabezpečuje plné dodržiavanie Charty základných práv v EÚ a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, ako aj upevňovanie európskeho občianstva.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy