Najnovšie udalosti

Next LIBE Committee meetings

13-06-2018 - 18:44
European Parliament calendar 2015

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

25-06-2018 14:30 / 15:30 LIBE
25-06-2018 15:30 / 20:00 LIBE ITRE AFCO JURI
28-06-2018 09:00 / 11:00 DROI JURI LIBE

Multimediálna knižnica

21-06-2018 - 10:32
FEMM LIBE Schôdza
21-06-2018 - 09:07
LIBE Schôdza
20-06-2018 - 15:33
LIBE Schôdza

Úvodné slová

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Som rád, že ako predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Vás môžem privítať na tejto stránke.

Výbor LIBE je zodpovedný za prevažnú väčšinu právnych predpisov a za demokratickú kontrolu politiky v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.  V rámci tejto činnosti zabezpečuje plné dodržiavanie Charty základných práv v EÚ a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, ako aj upevňovanie európskeho občianstva.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy