Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

16-07-2019 LIBE_PA(2019)639622 PE639.622v01-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-08-2019

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 10. júla 2019

05-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-10_1 PE639.685v01-00
LIBE