Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  MINUTES - Tuesday 5 March 2019

15-05-2019 CJ12_PV(2019)03-05-1 PE 636.290v01-00
LIBE ECON

Dokumenty k tomuto spisu CJ12/8/15692

ZÁPISNICA - Pondelok, 4. februára 2019

07-05-2019 LIBE_PV(2019)02-04-1 PE 634.815v02-00
LIBE

Dokumenty k tomuto spisu LIBE/8/15091

ZÁPISNICA - Pondelok, 8. apríla 2019

24-04-2019 LIBE_PV(2019)04-08-2 PE 637.579v02-00
LIBE

Dokumenty k tomuto spisu LIBE/8/15914

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine

17-04-2019 LIBE_PR(2019)636257 PE 636.257v02-00
LIBE

Péter NIEDERMÜLLER

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike

17-04-2019 LIBE_PR(2019)636406 PE 636.406v02-00
LIBE

Péter NIEDERMÜLLER

ZÁPISNICA - Štvrtok, 21. marca 2019

16-04-2019 LIBE_PV(2019)03-21-1 PE 637.546v01-00
LIBE

Dokumenty k tomuto spisu LIBE/8/15408

ZÁPISNICA - Štvrtok, 11. apríla 2019

16-04-2019 LIBE_PV(2019)04-11-1 PE 638.474v01-00
LIBE

Dokumenty k tomuto spisu LIBE/8/15922

ZÁPISNICA - Utorok, 2. apríla 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE 637.532v02-00
LIBE JURI

Dokumenty k tomuto spisu CJ03/8/15820

  DRAFT AGENDA - Thursday 11 April 2019 - Thursday 11 April 2019

10-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-11_1 PE 638.449v01-00
LIBE

Dokumenty k tomuto spisu LIBE/8/15922