Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Nájdené výsledky : 5

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 36 – 178 - Návrh správy Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636146 PE636.146v02-00
LIBE

Daniel DALTON

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 360 – 753 - Návrh správy Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636147 PE636.147v02-00
LIBE

Daniel DALTON

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 179 – 359 - Návrh správy Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636150 PE636.150v02-00
LIBE

Daniel DALTON

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online

21-01-2019 LIBE_PR(2019)633042 PE633.042v01-00
LIBE

Daniel DALTON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 18-02-2019