Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

dlhodobý kalendár Výbor pre zahraničné veci

01-12-2014

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

02-12-2014

09:00

Brusel : JAN - 2Q2

02-12-2014

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

dlhodobý kalendár Podvýbor pre ľudské práva

26-02-2015

09:00

Brusel : ASP - A3G-3

dlhodobý kalendár Výbor pre rozvoj

+ Výbor pre zahraničné veci

+ Podvýbor pre ľudské práva

+ Mimoriadna schôdza

+ - VÝMENA NÁZOROV S NOSITEĽOM SACHAROVOVEJ CENY ZA ROK 2014

24-11-2014

19:00

Štrasburg : LOW - N1.4

dlhodobý kalendár Výbor pre medzinárodný obchod

+ Riadiaci výbor

+ - RIADIACA SKUPINA WTO

26-11-2014

14:00

Štrasburg : LOW - S4.5

17-12-2014

14:00

Štrasburg : LOW - S4.5

dlhodobý kalendár Výbor pre medzinárodný obchod

03-12-2014

09:00

Brusel : JAN - 6Q2

03-12-2014

15:00

Brusel : JAN - 6Q2

04-12-2014

09:00

Brusel : JAN - 6Q2

dlhodobý kalendár Výbor pre rozpočet

+ Koordinátori

24-11-2014

18:30

Štrasburg : PFL - F01101

dlhodobý kalendár Výbor pre rozpočet

03-12-2014

09:00

Brusel : ASP - A5G-3

03-12-2014

15:00

Brusel : ASP - A5G-3

04-12-2014

09:00

Brusel : ASP - A5G-3

dlhodobý kalendár Výbor pre kontrolu rozpočtu

01-12-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q1

02-12-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q1

02-12-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q1

dlhodobý kalendár Výbor pre hospodárske a menové veci

01-12-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

02-12-2014

08:00

Brusel : JAN - 4Q2

+ Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

+ Spoločná schôdza

02-12-2014

10:00

Brusel : JAN - 4Q2

02-12-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

dlhodobý kalendár Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

01-12-2014

15:00

Brusel : PHS - P3C050

02-12-2014

10:00

Brusel : PHS - P3C050

02-12-2014

15:00

Brusel : PHS - P3C050

Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica