Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

dlhodobý kalendár Výbor pre zahraničné veci

01-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

02-09-2014

09:00

Brusel : JAN - 2Q2

dlhodobý kalendár Výbor pre rozvoj

03-09-2014

09:00

Brusel : JAN - 6Q2

03-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 6Q2

dlhodobý kalendár Výbor pre medzinárodný obchod

03-09-2014

09:00

Brusel : ASP - A1G-2

03-09-2014

15:00

Brusel : ASP - A1G-2

dlhodobý kalendár Výbor pre rozpočet

03-09-2014

09:00

Brusel : PHS - P1A002

03-09-2014

15:00

Brusel : PHS - P1A002

04-09-2014

09:00

Brusel : PHS - P1A002

dlhodobý kalendár Výbor pre kontrolu rozpočtu

08-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 6Q2

dlhodobý kalendár Výbor pre hospodárske a menové veci

03-09-2014

09:00

Brusel : PHS - P3C050

03-09-2014

15:00

Brusel : PHS - P3C050

04-09-2014

09:00

Brusel : PHS - P3C050

dlhodobý kalendár Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

03-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q1

04-09-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q1

dlhodobý kalendár Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

03-09-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q2

03-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

04-09-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q2

04-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

dlhodobý kalendár Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

01-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

02-09-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q2

02-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

dlhodobý kalendár Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

08-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica