Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

dlhodobý kalendár Výbor pre zahraničné veci

22-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

Program

22-09-2014

17:30

Brusel : JAN - 2Q2

+ Rozšírené predsedníctvo

23-09-2014

09:00

Brusel : JAN - 2Q2

23-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

dlhodobý kalendár Výbor pre rozvoj

23-09-2014

09:00

Brusel : JAN - 6Q2

23-09-2014

10:30

Brusel : JAN - 6Q2

Program

23-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 6Q2

dlhodobý kalendár Výbor pre medzinárodný obchod

24-09-2014

09:00

Brusel : ASP - A3E-2

Program

24-09-2014

15:00

Brusel : ASP - A3E-2

dlhodobý kalendár Výbor pre rozpočet

24-09-2014

15:00

Brusel : PHS - P1A002

Program

25-09-2014

09:00

Brusel : PHS - P1A002

dlhodobý kalendár Výbor pre rozpočet

29-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q1

30-09-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q1

30-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q1

01-10-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q1

01-10-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q1

dlhodobý kalendár Výbor pre kontrolu rozpočtu

22-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q1

Program

23-09-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q1

23-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q1

dlhodobý kalendár Výbor pre hospodárske a menové veci

22-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

Program

23-09-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q2

23-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

dlhodobý kalendár Výbor pre hospodárske a menové veci

30-09-2014

09:00

Brusel : PHS - P3C050

30-09-2014

15:00

Brusel : PHS - P3C050

dlhodobý kalendár Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

29-09-2014

15:00

Brusel : PHS - P1A002

30-09-2014

09:00

Brusel : PHS - P1A002

dlhodobý kalendár Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

24-09-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q2

Program

24-09-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

25-09-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q2

Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica