Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

dlhodobý kalendár Výbor pre zahraničné veci

03-11-2014

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

04-11-2014

09:00

Brusel : JAN - 2Q2

04-11-2014

15:30

Brusel : JAN - 4Q1

dlhodobý kalendár Výbor pre rozvoj

+ Mimoriadna schôdza

03-11-2014

15:00

Brusel : ASP - A3G-3

+ Mimoriadna schôdza

dlhodobý kalendár Výbor pre medzinárodný obchod

05-11-2014

09:00

Brusel : ASP - A3G-3

05-11-2014

15:00

Brusel : ASP - A3G-3

06-11-2014

09:00

Brusel : ASP - A3G-3

dlhodobý kalendár Výbor pre rozpočet

04-11-2014

09:00

Brusel : PHS - P3C050

dlhodobý kalendár Výbor pre kontrolu rozpočtu

05-11-2014

09:00

Brusel : PHS - P1A002

05-11-2014

15:00

Brusel : PHS - P1A002

06-11-2014

09:00

Brusel : PHS - P1A002

dlhodobý kalendár Výbor pre hospodárske a menové veci

03-11-2014

15:00

Brusel : JAN - 6Q2

04-11-2014

09:00

Brusel : JAN - 6Q2

dlhodobý kalendár Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

04-11-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q2

04-11-2014

15:30

Brusel : JAN - 4Q2

dlhodobý kalendár Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

05-11-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q2

05-11-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

06-11-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q2

dlhodobý kalendár Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

05-11-2014

09:00

Brusel : JAN - 2Q2

05-11-2014

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

06-11-2014

09:00

Brusel : JAN - 2Q2

06-11-2014

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

dlhodobý kalendár Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

05-11-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q1

05-11-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q1

06-11-2014

09:00

Brusel : JAN - 4Q1

06-11-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q1

Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica