Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

VYPOČUTIE

+ DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA C. MOEDASA

30-09-2014

09:00

Brusel : JAN - 2Q2

Program

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

+ VYPOČUTIE

+ DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA M. ARIASA

01-10-2014

18:00

Brusel : JAN - 4Q2

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

+ VYPOČUTIE

+ OF COMMISSIONER-DESIGNATE E. BIENKOWSKA

02-10-2014

13:30

Brusel : JAN - 4Q2

Program

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

+ Spoločná schôdza

+ VYPOČUTIE

+ OF COMMISSIONER-DESIGNATE A.BRATUSEK

06-10-2014

14:30

Brusel : JAN - 4Q2

Program

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Výbor pre hospodárske a menové veci

+ Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

+ VYPOČUTIE

+ OF COMMISSIONER-DESIGNATE J.KATAINEN

07-10-2014

10:00

Brusel : JAN - 4Q2

Program

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

05-11-2014

09:00

Brusel : JAN - 2Q2

05-11-2014

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

06-11-2014

09:00

Brusel : JAN - 2Q2

06-11-2014

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

17-11-2014

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

03-12-2014

09:00

Brusel : JAN - 2Q2

03-12-2014

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

04-12-2014

09:00

Brusel : JAN - 2Q2

04-12-2014

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

Dnešné vysielanie
 
Multimediálna knižnica