Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

21-01-2015

09:00

Brusel : JAN - 4Q2

21-01-2015

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

22-01-2015

09:00

Brusel : JAN - 4Q2

22-01-2015

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Mimoriadna schôdza

26-01-2015

15:00

Brusel : PHS - P1A002

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

23-02-2015

15:00

Brusel : PHS - P3C050

24-02-2015

09:00

Brusel : PHS - P3C050

24-02-2015

15:00

Brusel : PHS - P3C050

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

23-03-2015

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

24-03-2015

09:00

Brusel : JAN - 4Q2

24-03-2015

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

13-04-2015

15:00

Brusel : PHS - P3C050

14-04-2015

09:00

Brusel : PHS - P3C050

14-04-2015

15:00

Brusel : PHS - P3C050

Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica