Oznámenia členom výborov


Oznámenia členom výborov používajú výbory na šírenie informácií, ktoré nie sú zahrnuté v iných typoch dokumentov, pre poslancov zastúpených vo výboroch. Týka sa to napríklad takých informácií ako zhrnutie návštevy delegácie, schôdza s odborníkom, otázky komisárovi alebo uverejnenie prijatých petícií.
Všetky dostupné oznámenia členom výborov nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0107/2019 by S. Z. (Italian) on an alleged breach of the Habitats Directive in Italy

13-09-2019 PETI_CM(2019)640676 PE640.676v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0111/2019 by Sotirios Giannakakis (Greek) on the exclusion of franchisees and franchising as a model of doing business from the Greek operational programme competitiveness, entrepreneurship and innovation 2014-2020

13-09-2019 PETI_CM(2019)640677 PE640.677v01-00
PETI

 

  COMMUNICATION AUX MEMBRES Pétition nº 0153/2019, présentée par M.S., de nationalité française, sur la protection de la qualité de l’air dans la zone urbaine de Rennes (France)

13-09-2019 PETI_CM(2019)640678 PE640.678v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0155/2019 by Norbert Roth (German) on the recognition of pension entitlements

13-09-2019 PETI_CM(2019)640679 PE640.679v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0164/2019 by D. K. (German) on head-on collision warning systems for trucks and cars

13-09-2019 PETI_CM(2019)640680 PE640.680v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0167/2019 by L. B. (German), on behalf of Handicap Lexikon, signed by one other person, on the ban on plastic drinking straws

13-09-2019 PETI_CM(2019)640681 PE640.681v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0171/2019 by B. K. (German) on insect mortality due to street lights

13-09-2019 PETI_CM(2019)640682 PE640.682v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1136/2018 by Giampiero Tola (Italian) on the lack of competition in water management in Sardinia

12-09-2019 PETI_CM(2019)640664 PE640.664v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1137/2018 by W. G. (Poland), on behalf of the Polish Automotive Association (PZM) in Katowice, bearing 12 signatures, on fees for the compulsory periodic technical inspections of vehicles

12-09-2019 PETI_CM(2019)640665 PE640.665v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1166/2018 by Andreas Kotoulas (Greek) on the pollution in Nafplio (Greece)

12-09-2019 PETI_CM(2019)640666 PE640.666v01-00
PETI