Zoznam výborovStále výbory

Bývalé osobitné výbory

TERR Dokumenty ku schôdzam
Terorizmus
(Činnosť osobitného výboru sa skončila 14. novembra 2018)
PEST Dokumenty ku schôdzam
Postup Únie pre povoľovanie pesticídov
(Činnosť osobitného výboru sa skončila 12. decembra 2018)

Bývalé vyšetrovacie výbory

EMIS Dokumenty ku schôdzam
Meranie emisií v automobilovom priemysle
(Vyšetrovací výbor ukončil činnosť 4. apríla 2017.)