Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po predložení návrhu správy, stanoviska alebo iného návrhu vo výbore majú členovia možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy (vrátane pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu). Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sa nachádzajú všetky pozmeňujúce návrhy členov výboru pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Na vyhľadanie všetkých dostupných pozmeňujúcich návrhov použite funkciu vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  AMENDMENTS 1 - 16 - Draft opinion - 2016 discharge: EU general budget - Commission

01-02-2018 PECH_AM(2018)616898 PE 616.898v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/10608

  AMENDMENTS 1 - 12 - Draft report - EC/Comoros Fisheries Partnership Agreement: denunciation

01-02-2018 PECH_AM(2018)616899 PE 616.899v01-00
PECH

João FERREIRA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/11655

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 10 - Návrh stanoviska - Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

01-02-2018 PECH_AM(2018)616900 PE 616.900v01-00
PECH

Isabelle THOMAS

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/10814

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 76 - Návrh stanoviska - Zaostávajúce regióny v EÚ

05-12-2017 PECH_AM(2017)615240 PE 615.240v01-00
PECH

Nicola CAPUTO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/11138

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 71 - Návrh stanoviska - k budúcemu VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020

24-10-2017 PECH_AM(2017)612247 PE 612.247v01-00
PECH

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/09711

  AMENDMENTS 24 - 35 - Draft report - Management, conservation and control measures applicable in the Convention Area of the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO)

04-10-2017 PECH_AM(2017)612054 PE 612.054v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/09619

ROZPOČTOVÉ POZMEŇUJÚCE NÁVRHY - Rozpočet 2018

28-08-2017 PECH_AB(2017)609470 PE 609.470v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/09497

  AMENDMENTS 1 - 13 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2018 - all sections

26-07-2017 PECH_AM(2017)609281 PE 609.281v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/09497

  AMENDMENTS 583 - 711 - Draft report - Conservation of fishery resources and the protection of marine ecosystems through technical measures

14-06-2017 PECH_AM(2017)604507 PE 604.507v01-00
PECH

Gabriel MATO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/06008

  AMENDMENTS 230 - 582 - Draft report - Conservation of fishery resources and the protection of marine ecosystems through technical measures

13-06-2017 PECH_AM(2017)603068 PE 603.068v01-00
PECH

Gabriel MATO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/06008