Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po tom, ako sa výboru predloží návrh správy, návrh stanoviska alebo predbežný návrh, majú poslanci príležitosť predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sú uvedené všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predkladajú poslanci zastúpení vo výboroch pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Pomocou funkcie vyhľadávania môžete vyhľadávať všetky dostupné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft recommendation - on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Senegal and the Implementation Protocol thereto

09-12-2014 PECH_AM(2014)544308 PE 544.308v01-00
PECH

Norica NICOLAI

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/01038

  AMENDMENTS 20 - 64 - Draft report - on the provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

11-11-2014 PECH_AM(2014)541602 PE 541.602v01-00
PECH

Gabriel MATO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/00810

  AMENDMENTS 42 - 243 - Draft report - on landing obligation

04-11-2014 PECH_AM(2014)541294 PE 541.294v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/00295

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 17 - Návrh stanoviska - Rozpočet EÚ na rok 2015 – oddiel III – Komisia

28-07-2014 PECH_AM(2014)537195 PE 537.195v01-00
PECH

António MARINHO E PINTO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/00596