Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po tom, ako sa výboru predloží návrh správy, návrh stanoviska alebo predbežný návrh, majú poslanci príležitosť predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sú uvedené všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predkladajú poslanci zastúpení vo výboroch pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Pomocou funkcie vyhľadávania môžete vyhľadávať všetky dostupné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft report - on a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries

09-09-2015 PECH_AM(2015)567470 PE 567.470v01-00
PECH

Ole CHRISTENSEN

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03021

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion - 2016 EU budget – Section III – Commission

28-07-2015 PECH_AM(2015)565020 PE 565.020v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03694

  AMENDMENTS 1 - 17 - Draft report - containing a motion for a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea Bissau

22-06-2015 PECH_AM(2015)560797 PE 560.797v01-00
PECH

João FERREIRA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03511

  AMENDMENTS 1 - 59 - Draft opinion - on an EU strategy for the Adriatic and Ionian region

04-06-2015 PECH_AM(2015)557168 PE 557.168v03-00
PECH

Norica NICOLAI

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/02162

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft report - containing a motion for a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion of the Protocol between the European Union and the Republic of Cape Verde setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Cape Verde

26-05-2015 PECH_AM(2015)557177 PE 557.177v02-00
PECH

Peter van DALEN

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03414

  AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion - on the 2016 Budget - Mandate for the Trilogue

12-05-2015 PECH_AM(2015)557169 PE 557.169v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03195

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 76 - Návrh stanoviska - k využitiu potenciálu výskumu a inovácie v modrej ekonomike na rast a tvorbu pracovných miest

07-04-2015 PECH_AM(2015)551954 PE 551.954v01-00
PECH

Isabelle THOMAS

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/02391

  AMENDMENTS 22 - 169 - Draft report - Prohibition on driftnet fisheries

13-03-2015 PECH_AM(2015)551917 PE 551.917v01-00
PECH

Renata BRIANO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/00451

  AMENDMENTS 19 - 196 - Draft report - Multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks

05-03-2015 PECH_AM(2015)551757 PE 551.757v01-00
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/01536

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft opinion - Discharge 2013: European Fisheries Control Agency

02-02-2015 PECH_AM(2015)546815 PE 546.815v02-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/01563