Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Po tom, ako sa výboru predloží návrh správy, návrh stanoviska alebo predbežný návrh, majú poslanci príležitosť predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sú uvedené všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predkladajú poslanci zastúpení vo výboroch pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Pomocou funkcie vyhľadávania môžete vyhľadávať všetky dostupné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft recommendation - on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Senegal and the Implementation Protocol thereto

Dátum : 09-12-2014

Číslo :

PECH_AM(2014)544308 PE 544.308v01-00
PECH

Norica NICOLAI

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/01038

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  AMENDMENTS 20 - 64 - Draft report - on the provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

Dátum : 11-11-2014

Číslo :

PECH_AM(2014)541602 PE 541.602v01-00
PECH

Gabriel MATO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/00810

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  AMENDMENTS 42 - 243 - Draft report - on landing obligation

Dátum : 04-11-2014

Číslo :

PECH_AM(2014)541294 PE 541.294v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/00295

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 17 - Návrh stanoviska - Rozpočet EÚ na rok 2015 – oddiel III – Komisia

Dátum : 28-07-2014

Číslo :

PECH_AM(2014)537195 PE 537.195v01-00
PECH

António MARINHO E PINTO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/00596

Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Uvítacie slová
 
 

Dobrý deň Vám všetkým!
 
Na tejto stránke nájdete rôzne dokumenty a informácie, ktoré sa týkajú nášho výboru, najmä programy a iné dokumenty ku schôdzam, náš mesačný informačný bulletin Trawler, ako aj rôzne príspevky a informácie o verejných vypočutiach Výboru pre rybárstvo. Naša domovská stránka tiež predstavuje hlavné body našej práce, ktoré sú pravidelne aktualizované.
 
Otázkou, ktorá bude jadrom práce nášho výboru počas 8. volebného obdobia Parlamentu, bude nepochybne pokračovanie v reforme spoločnej rybárskej politiky, na ktorej sa Európsky parlament v uplynulých mesiacoch plne podieľal. Rybárska politika musí zosúladiť rôzne záujmy s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť morského prostredia, populácie rýb, rybárov, priemyselných odvetví súvisiacich s rybolovom a pobrežných komunít. Táto nová ambiciózna politika predstavuje mnohé otázky a výzvy, ktoré sú európske inštitúcie odhodlané prijať.
 
Primerané oboznamovanie občanov s tým, ako sa pripravujú politické rozhodnutia, môže len pozitívne prispieť k politickému rozhodovaniu. Som presvedčený, že táto internetová stránka zohrá užitočnú úlohu pri poskytovaní jasnejšieho prehľadu našej každodennej práce.
 
 
predseda