Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po tom, ako sa výboru predloží návrh správy, návrh stanoviska alebo predbežný návrh, majú poslanci príležitosť predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sú uvedené všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predkladajú poslanci zastúpení vo výboroch pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Pomocou funkcie vyhľadávania môžete vyhľadávať všetky dostupné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 76 - Návrh stanoviska - k využitiu potenciálu výskumu a inovácie v modrej ekonomike na rast a tvorbu pracovných miest

07-04-2015 PECH_AM(2015)551954 PE 551.954v01-00
PECH

Isabelle THOMAS

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/02391

  AMENDMENTS 22 - 169 - Draft report - Prohibition on driftnet fisheries

13-03-2015 PECH_AM(2015)551917 PE 551.917v01-00
PECH

Renata BRIANO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/00451

  AMENDMENTS 19 - 196 - Draft report - Multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks

05-03-2015 PECH_AM(2015)551757 PE 551.757v01-00
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/01536

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft opinion - Discharge 2013: European Fisheries Control Agency

02-02-2015 PECH_AM(2015)546815 PE 546.815v02-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/01563

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft opinion - Discharge 2013: EU general budget – European Commission

29-01-2015 PECH_AM(2015)546861 PE 546.861v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/01223

  AMENDMENTS 1 - 22 - Draft opinion - on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on seafarers amending Directives 2008/94/EC, 2009/38/EC, 2002/14/EC, 98/59/EC and 2001/23/EC

27-01-2015 PECH_AM(2015)546822 PE 546.822v01-00
PECH

Liadh NÍ RIADA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/00262

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft recommendation - on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Senegal and the Implementation Protocol thereto

09-12-2014 PECH_AM(2014)544308 PE 544.308v01-00
PECH

Norica NICOLAI

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/01038

  AMENDMENTS 20 - 64 - Draft report - on the provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

11-11-2014 PECH_AM(2014)541602 PE 541.602v01-00
PECH

Gabriel MATO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/00810

  AMENDMENTS 42 - 243 - Draft report - on landing obligation

04-11-2014 PECH_AM(2014)541294 PE 541.294v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/00295

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 17 - Návrh stanoviska - Rozpočet EÚ na rok 2015 – oddiel III – Komisia

28-07-2014 PECH_AM(2014)537195 PE 537.195v01-00
PECH

António MARINHO E PINTO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/00596