Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po predložení návrhu správy, stanoviska alebo iného návrhu vo výbore majú členovia možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy (vrátane pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu). Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sa nachádzajú všetky pozmeňujúce návrhy členov výboru pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Na vyhľadanie všetkých dostupných pozmeňujúcich návrhov použite funkciu vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 2 - Návrh uznesenia - Delegované nariadenie Komisie (EÚ) z 2. marca 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/118, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori

24-05-2018 PECH_AM(2018)622222 PE 622.222v01-00
PECH

Alain CADEC

  AMENDMENTS 1 - 121 - Draft opinion - on European strategy for plastics in circular economy

08-05-2018 PECH_AM(2018)621968 PE 621.968v01-00
PECH

John FLACK

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/12439

  AMENDMENTS 1 - 111 - Draft report - Implementation of control measures for establishing the conformity of fisheries products with access criteria to the EU market

13-03-2018 PECH_AM(2018)619198 PE 619.198v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/10379

  AMENDMENTS 1 - 372 - Draft report - Towards a sustainable and competitive European aquaculture sector: current status and future challenges

06-03-2018 PECH_AM(2018)619124 PE 619.124v01-00
PECH

Carlos ITURGAIZ

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/10355

  AMENDMENTS 58 - 238 - Draft report - Multiannual plan for small pelagic stocks in the Adriatic Sea and the fisheries exploiting those stocks

05-03-2018 PECH_AM(2018)618196 PE 618.196v02-00
PECH

Ruža TOMAŠIĆ

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/09349

  AMENDMENTS 1 - 126 - Draft report - State of play of recreational fisheries in the European Union

05-03-2018 PECH_AM(2018)618357 PE 618.357v02-00
PECH

Norica NICOLAI

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/10358

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 133 - Návrh správy - Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ

05-03-2018 PECH_AM(2018)619121 PE 619.121v01-00
PECH

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/10357

  AMENDMENTS 1 - 16 - Draft opinion - 2016 discharge: EU general budget - Commission

01-02-2018 PECH_AM(2018)616898 PE 616.898v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/10608

  AMENDMENTS 1 - 12 - Draft report - EC/Comoros Fisheries Partnership Agreement: denunciation

01-02-2018 PECH_AM(2018)616899 PE 616.899v01-00
PECH

João FERREIRA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/11655

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 10 - Návrh stanoviska - Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

01-02-2018 PECH_AM(2018)616900 PE 616.900v01-00
PECH

Isabelle THOMAS

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/10814