Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po tom, ako sa výboru predloží návrh správy, návrh stanoviska alebo predbežný návrh, majú poslanci príležitosť predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sú uvedené všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predkladajú poslanci zastúpení vo výboroch pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Pomocou funkcie vyhľadávania môžete vyhľadávať všetky dostupné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 6 - 15 - Návrh stanoviska - k európskej pohraničnej a pobrežnej stráži

29-03-2016 PECH_AM(2016)578841 PE 578.841v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/05548

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft motion for a resolution - on traceability of fishery and aquaculture products in restaurants and retail

03-03-2016 PECH_AM(2016)577070 PE 577.070v02-00
PECH

 

  AMENDMENTS 62 - 180 - Draft report - Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the Common Fisheries Policy (recast)

26-01-2016 PECH_AM(2016)575270 PE 575.270v01-00
PECH

Marco AFFRONTE

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03721

  AMENDMENTS 1 - 119 - Draft report - Fisheries aspects within the international agreement on marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction, United Nations Convention on the Law of the Sea

18-01-2016 PECH_AM(2016)571750 PE 571.750v01-00
PECH

Norica NICOLAI

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03483

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion - Discharge 2014: European Fisheries Control Agency (EFCA)

17-12-2015 PECH_AM(2015)571748 PE 571.748v02-00
PECH

José BLANCO LÓPEZ

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/04205

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion - Discharge 2014: EU general budget, European Commission

17-12-2015 PECH_AM(2015)573143 PE 573.143v02-00
PECH

João FERREIRA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/04015

  AMENDMENTS 1 - 205 - Draft report - on common rules in respect of application of the external dimension of the CFP, including fisheries agreements

19-11-2015 PECH_AM(2015)571764 PE 571.764v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03337

  AMENDMENTS 34 - 83 - Draft report - on a multiannual recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean

17-11-2015 PECH_AM(2015)569853 PE 569.853v01-00
PECH

Gabriel MATO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03356

  AMENDMENTS 1 - 202 - Draft report - Innovation and diversification in non-industrial coastal fishing in regions dependent on fishing

17-11-2015 PECH_AM(2015)571719 PE 571.719v01-00
PECH

Ruža TOMAŠIĆ

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03336

  AMENDMENTS 1 - 248 - Draft report - A new CFP: structure for technical measures and multiannual plans

20-10-2015 PECH_AM(2015)569779 PE 569.779v01-00
PECH

Gabriel MATO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03339