Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po predložení návrhu správy, stanoviska alebo iného návrhu vo výbore majú členovia možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy (vrátane pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu). Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sa nachádzajú všetky pozmeňujúce návrhy členov výboru pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Na vyhľadanie všetkých dostupných pozmeňujúcich návrhov použite funkciu vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

ROZPOČTOVÉ POZMEŇUJÚCE NÁVRHY - Rozpočet 2017

26-08-2016 PECH_AB(2016)587666 PE 587.666v01-00
PECH

Nils TORVALDS

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/06208

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2017 - all sections

27-07-2016 PECH_AM(2016)587446 PE 587.446v01-00
PECH

Nils TORVALDS

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/06208

  AMENDMENTS 1 - 169 - Draft report - How to make fisheries controls in Europe uniform

27-04-2016 PECH_AM(2016)580534 PE 580.534v01-00
PECH

Isabelle THOMAS

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03340

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 6 - 15 - Návrh stanoviska - k európskej pohraničnej a pobrežnej stráži

29-03-2016 PECH_AM(2016)578841 PE 578.841v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/05548

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft motion for a resolution - on traceability of fishery and aquaculture products in restaurants and retail

03-03-2016 PECH_AM(2016)577070 PE 577.070v02-00
PECH

 

  AMENDMENTS 62 - 180 - Draft report - Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the Common Fisheries Policy (recast)

26-01-2016 PECH_AM(2016)575270 PE 575.270v01-00
PECH

Marco AFFRONTE

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03721

  AMENDMENTS 1 - 119 - Draft report - Fisheries aspects within the international agreement on marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction, United Nations Convention on the Law of the Sea

18-01-2016 PECH_AM(2016)571750 PE 571.750v01-00
PECH

Norica NICOLAI

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03483

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion - Discharge 2014: European Fisheries Control Agency (EFCA)

17-12-2015 PECH_AM(2015)571748 PE 571.748v02-00
PECH

José BLANCO LÓPEZ

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/04205

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion - Discharge 2014: EU general budget, European Commission

17-12-2015 PECH_AM(2015)573143 PE 573.143v02-00
PECH

João FERREIRA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/04015

  AMENDMENTS 1 - 205 - Draft report - on common rules in respect of application of the external dimension of the CFP, including fisheries agreements

19-11-2015 PECH_AM(2015)571764 PE 571.764v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03337