Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Po tom, ako sa výboru predloží návrh správy, návrh stanoviska alebo predbežný návrh, majú poslanci príležitosť predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sú uvedené všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predkladajú poslanci zastúpení vo výboroch pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Pomocou funkcie vyhľadávania môžete vyhľadávať všetky dostupné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 17 - Návrh stanoviska - Rozpočet EÚ na rok 2015 – oddiel III – Komisia

Dátum : 28-07-2014

Číslo :

PECH_AM(2014)537195 PE 537.195v01-00
PECH

António MARINHO E PINTO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/00596

Nasledujúce vysielania
 
Multimediálna knižnica
 
Welcome words
 
 

Available soon