Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po predložení návrhu správy, stanoviska alebo iného návrhu vo výbore majú členovia možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy (vrátane pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu). Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sa nachádzajú všetky pozmeňujúce návrhy členov výboru pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Na vyhľadanie všetkých dostupných pozmeňujúcich návrhov použite funkciu vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 71 - Návrh stanoviska - k budúcemu VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020

24-10-2017 PECH_AM(2017)612247 PE 612.247v01-00
PECH

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/09711

  AMENDMENTS 24 - 35 - Draft report - Management, conservation and control measures applicable in the Convention Area of the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO)

04-10-2017 PECH_AM(2017)612054 PE 612.054v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/09619

ROZPOČTOVÉ POZMEŇUJÚCE NÁVRHY - Rozpočet 2018

28-08-2017 PECH_AB(2017)609470 PE 609.470v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/09497

  AMENDMENTS 1 - 13 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2018 - all sections

26-07-2017 PECH_AM(2017)609281 PE 609.281v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/09497

  AMENDMENTS 583 - 711 - Draft report - Conservation of fishery resources and the protection of marine ecosystems through technical measures

14-06-2017 PECH_AM(2017)604507 PE 604.507v01-00
PECH

Gabriel MATO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/06008

  AMENDMENTS 230 - 582 - Draft report - Conservation of fishery resources and the protection of marine ecosystems through technical measures

13-06-2017 PECH_AM(2017)603068 PE 603.068v01-00
PECH

Gabriel MATO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/06008

  AMENDMENTS 1 - 74 - Draft opinion - International ocean governance: an agenda for the future of our oceans in the context of the 2030 SDGs

08-05-2017 PECH_AM(2017)604617 PE 604.617v02-00
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/09726

  AMENDMENTS 66 - 314 - Draft report - Multi-annual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks

19-04-2017 PECH_AM(2017)600947 PE 600.947v01-00
PECH

Ulrike RODUST

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/07563

  AMENDMENTS 315 - 321 - Draft report - Multi-annual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks

19-04-2017 PECH_AM(2017)603029 PE 603.029v01-00
PECH

Ulrike RODUST

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/07563

  AMENDMENTS 1 - 151 - Draft report - The role of fisheries-related tourism in the diversification of fisheries

30-03-2017 PECH_AM(2017)602763 PE 602.763v02-00
PECH

Renata BRIANO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/05933