Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po predložení návrhu správy, stanoviska alebo iného návrhu vo výbore majú členovia možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy (vrátane pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu). Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sa nachádzajú všetky pozmeňujúce návrhy členov výboru pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Na vyhľadanie všetkých dostupných pozmeňujúcich návrhov použite funkciu vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  AMENDMENTS 1 - 27 - Draft report - Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the EU and the Government of the Cook Islands

12-12-2016 PECH_AM(2016)595602 PE 595.602v01-00
PECH

João FERREIRA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/07840

  AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion - Discharge 2015: General budget of the EU - European Commission

12-12-2016 PECH_AM(2016)595625 PE 595.625v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/07187

  AMENDMENTS 1 - 40 - Draft opinion - an Integrated European Union Policy for the Arctic

14-11-2016 PECH_AM(2016)594011 PE 594.011v01-00
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/07809

  AMENDMENTS 3 - 11 - Draft report - Characteristics for fishing vessels (recast)

14-11-2016 PECH_AM(2016)594029 PE 594.029v01-00
PECH

Werner KUHN

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/06580

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 11 - Návrh správy - Dohoda medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska, Nórska a Švédska

12-10-2016 PECH_AM(2016)592118 PE 592.118v01-00
PECH

Jørn DOHRMANN

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/07839

  AMENDEMENTEN 1 - 56 - Ontwerpadvies - EU-Actieplan tegen de handel in wilde dieren en planten

06-10-2016 PECH_AM(2016)589277 PE 589.277v04-00
PECH

Ricardo SERRÃO SANTOS

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/06480

  AMENDMENTS 49 - 262 - Draft report - Sustainable management of external fishing fleets

27-09-2016 PECH_AM(2016)587478 PE 587.478v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/05306

ROZPOČTOVÉ POZMEŇUJÚCE NÁVRHY - Rozpočet 2017

26-08-2016 PECH_AB(2016)587666 PE 587.666v01-00
PECH

Nils TORVALDS

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/06208

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2017 - all sections

27-07-2016 PECH_AM(2016)587446 PE 587.446v01-00
PECH

Nils TORVALDS

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/06208

  AMENDMENTS 1 - 169 - Draft report - How to make fisheries controls in Europe uniform

27-04-2016 PECH_AM(2016)580534 PE 580.534v01-00
PECH

Isabelle THOMAS

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03340