Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po tom, ako sa výboru predloží návrh správy, návrh stanoviska alebo predbežný návrh, majú poslanci príležitosť predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sú uvedené všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predkladajú poslanci zastúpení vo výboroch pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Pomocou funkcie vyhľadávania môžete vyhľadávať všetky dostupné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  AMENDMENTS 1 - 205 - Draft report - on common rules in respect of application of the external dimension of the CFP, including fisheries agreements

19-11-2015 PECH_AM(2015)571764 PE 571.764v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03337

  AMENDMENTS 34 - 83 - Draft report - on a multiannual recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean

17-11-2015 PECH_AM(2015)569853 PE 569.853v01-00
PECH

Gabriel MATO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03356

  AMENDMENTS 1 - 202 - Draft report - Innovation and diversification in non-industrial coastal fishing in regions dependent on fishing

17-11-2015 PECH_AM(2015)571719 PE 571.719v01-00
PECH

Ruža TOMAŠIĆ

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03336

  AMENDMENTS 1 - 248 - Draft report - A new CFP: structure for technical measures and multiannual plans

20-10-2015 PECH_AM(2015)569779 PE 569.779v01-00
PECH

Gabriel MATO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03339

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft report - on a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries

09-09-2015 PECH_AM(2015)567470 PE 567.470v01-00
PECH

Ole CHRISTENSEN

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03021

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion - 2016 EU budget – Section III – Commission

28-07-2015 PECH_AM(2015)565020 PE 565.020v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03694

  AMENDMENTS 1 - 17 - Draft report - containing a motion for a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea Bissau

22-06-2015 PECH_AM(2015)560797 PE 560.797v01-00
PECH

João FERREIRA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03511

  AMENDMENTS 1 - 59 - Draft opinion - on an EU strategy for the Adriatic and Ionian region

04-06-2015 PECH_AM(2015)557168 PE 557.168v03-00
PECH

Norica NICOLAI

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/02162

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft report - containing a motion for a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion of the Protocol between the European Union and the Republic of Cape Verde setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Cape Verde

26-05-2015 PECH_AM(2015)557177 PE 557.177v02-00
PECH

Peter van DALEN

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03414

  AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion - on the 2016 Budget - Mandate for the Trilogue

12-05-2015 PECH_AM(2015)557169 PE 557.169v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/03195