Domovská stránka

 
Nenechajte si ujsť
Všetky oznámenia  
Latest study requested by PECH on Deep sea fishing

A new in-depth analysis note on "Deep-sea fishing" has been requested by the PECH committee, and is now available.

   
Plenary votes on EMFF, Bluefin tuna and fisheries partnership agreements – 16.04.14

The legislative text following negotiations with Council representatives on the establishment of a European Maritime and Fisheries Fund will be voted on by the European Parliament on 16.04.14 (2011/0380 (COD)), together with the legislative report on the recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean (2013/0133(COD)). The three fisheries partnership agreements of the European Union with Madagascar, the Comoros and the Seychelles will also be voted.

   

New studies and in-depth analysis have been requested by the PECH committee, and are now available :
 
Characteristics of Multispecific Fisheries in the European Union
 
Best Practice in the Use of Rights-Based Management to Reduce Discards in Mixed Fisheries
 
The Obligation to Land All Catches - Consequences for the Mediterranean

   
Hearing on implementing the discard ban - 7 April 2014 - 16:00

The banning of discards is one of the most radical changes that have been introduced in the last reform of the CFP. The Committee on Fisheries has organized this public hearing in order to analyse the difficulties that may arise in the implementation underway of the banning of discards and to find the means of overcoming them. In addition, three studies, which are closely linked to the subject of the public hearing will be presented.

   
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1.    činnosť a rozvoj spoločnej politiky rybného hospodárstva a jej riadenie;
2.    ochranu rybných zdrojov;
3.    spoločnú organizáciu trhu s výrobkami z rýb;
4.    štrukturálnu politiku v oblasti rybného hospodárstva a akvakultúry vrátane finančných nástrojov pre poradenstvo v oblasti rybného hospodárstva;
5.    medzinárodné zmluvy v oblasti rybného hospodárstva.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Vitajte na stránke Výboru pre rybné hospodárstvo
 
 

Na tejto stránke nájdete rozličné informácie a dokumenty týkajúce sa práce nášho výboru, ako napríklad kalendáre schôdzí a prerokúvané dokumenty, náš mesačný bulletin a príspevky zúčastnených strán a odborníkov, ktoré odzneli na verejných vypočutiach výboru. Na hlavnej stránke sú zobrazené aj pravidelne aktualizované hlavné body našich činností.
 
Hlavnou otázkou, o ktorú sa náš výbor zasadzuje počas tohto volebného obdobia, je nepochybne prebiehajúca reforma spoločnej rybárskej politiky. Práve na nej sa Európsky parlament podieľa prostredníctvom spolurozhodovacích právomocí, ktoré  získal po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. Politika v oblasti rybného hospodárstva musí skĺbiť rozličné záujmy s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť morského prostredia, populácií rýb, záujmy rybárov, súvisiacich priemyselných odvetví a pobrežných komunít. Súčasná politika má mnoho nedostatkov a práve nimi sú všetky tri inštitúcie zapojené do reformy rozhodnuté sa zaoberať.
 
Ak budú občania neustále a riadne informovaní o vytváraní politických rozhodnutí, ktoré budú prijaté v ich mene, môže to byť pre tento proces iba prínosom, a tak verím, že aj táto stránka môže byť nápomocná, pretože poskytne občanom pohľad do našich každodenných činností.
 
Gabriel Mato Adrover,
Predseda