Najnovšie udalosti

Next meeting

20-04-2016 - 14:28
calendar 2016

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

19-04-2016 - 15:13
PECH Schôdza
19-04-2016 - 10:08
PECH Schôdza

Úvodné slová

Alain Cadec_PECH Committee

Dobrý deň Vám všetkým!

Na tejto stránke nájdete rôzne dokumenty a informácie, ktoré sa týkajú nášho výboru, najmä programy a iné dokumenty ku schôdzam, náš mesačný informačný bulletin Trawler, ako aj rôzne príspevky a informácie o verejných vypočutiach Výboru pre rybárstvo. Naša domovská stránka tiež predstavuje hlavné body našej práce, ktoré sú pravidelne aktualizované.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy