Najnovšie udalosti

2019 European elections - 23 to 26 May 2019

10-04-2019 - 12:09

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

07-03-2019 - 14:04
PECH Schôdza
19-02-2019 - 14:34
PECH Schôdza
19-02-2019 - 10:00
PECH Schôdza

Úvodné slová

Interview with Alain Cadec - PECH chair

Dobrý deň Vám všetkým!

Na tejto stránke nájdete rôzne dokumenty a informácie, ktoré sa týkajú nášho výboru, najmä programy a iné dokumenty ku schôdzam, náš mesačný informačný bulletin Trawler, ako aj rôzne príspevky a informácie o verejných vypočutiach Výboru pre rybárstvo. Naša domovská stránka tiež predstavuje hlavné body našej práce, ktoré sú pravidelne aktualizované.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy