Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
Next meeting and additional information

The next Committee meeting will take place on:
 
  • Wednesday 21 January from 15.00 to 18.30 and
  • Thursday 22 January from 9.00 to 12.30 in room Altiero Spinelli (ASP) 5 E2
 
Additional information:
 
Briefings on commitments made at the hearing of KARMENU VELLA, Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries, are now published.
 
 

   
 
Nenechajte si ujsť
 
Hearing on the Fisheries in the outermost regions

The current economic and social crisis has some serious effects on the outermost regions of the EU, particularly in terms of competitiveness and employment. Urgent and appropriate actions should be taken in the next funding period and EMFF programming in order to meet the needs of economic growth and cope with the unemployment problem. On 4 December 2014 the Fisheries Committee listened to various presentations from scientific experts in the field in order to address these issues.

   
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1.    činnosť a rozvoj spoločnej rybárskej politiky a jej riadenie
 
2.    ochranu rybolovných zdrojov, riadenie rybolovu a flotíl využívajúcich tieto zdroje a výskum mora a aplikovaný výskum v oblasti rybolovu;
 
3.    spoločnú organizáciu trhu s produktmi rybárstva a akvakultúry a ich spracovanie a komercializáciu;
 
4.    štrukturálnu politiku v oblasti rybolovu a akvakultúry vrátane finančných nástrojov a fondov pre poradenstvo v oblasti rybárstva na podporu týchto sektorov;
 
5.    integrovanú námornú politiku, pokiaľ ide o rybolovné činnosti;
 
6.    dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu, regionálne rybárske organizácie a dodržiavanie medzinárodných záväzkov v oblasti rybolovu.
 
 
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Uvítacie slová
 
 

Dobrý deň Vám všetkým!
 
Na tejto stránke nájdete rôzne dokumenty a informácie, ktoré sa týkajú nášho výboru, najmä programy a iné dokumenty ku schôdzam, náš mesačný informačný bulletin Trawler, ako aj rôzne príspevky a informácie o verejných vypočutiach Výboru pre rybárstvo. Naša domovská stránka tiež predstavuje hlavné body našej práce, ktoré sú pravidelne aktualizované.
 
Otázkou, ktorá bude jadrom práce nášho výboru počas 8. volebného obdobia Parlamentu, bude nepochybne pokračovanie v reforme spoločnej rybárskej politiky, na ktorej sa Európsky parlament v uplynulých mesiacoch plne podieľal. Rybárska politika musí zosúladiť rôzne záujmy s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť morského prostredia, populácie rýb, rybárov, priemyselných odvetví súvisiacich s rybolovom a pobrežných komunít. Táto nová ambiciózna politika predstavuje mnohé otázky a výzvy, ktoré sú európske inštitúcie odhodlané prijať.
 
Primerané oboznamovanie občanov s tým, ako sa pripravujú politické rozhodnutia, môže len pozitívne prispieť k politickému rozhodovaniu. Som presvedčený, že táto internetová stránka zohrá užitočnú úlohu pri poskytovaní jasnejšieho prehľadu našej každodennej práce.
 
 
predseda