Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  MINUTES - Wednesday, 2 October 2019 - Thursday, 3 October 2019

10-10-2019 PECH_PV(2019)10-02-1 PE641.412v01-00
PECH

 

ZÁPISNICA - Utorok, 24. septembra 2019

30-09-2019 PECH_PV(2019)09-24-1 PE641.288v01-00
PECH

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 3. októbra 2019

27-09-2019 ENVI_OJ(2019)10-03_1 PE641.316v01-00
PECH ENVI

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 2. októbra 2019 - Štvrtok, 3. októbra 2019

26-09-2019 PECH_OJ(2019)10-02_1 PE641.290v01-00
PECH

 

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a protokolu o vykonávaní uvedenej dohody o partnerstve

13-09-2019 PECH_PR(2019)641099 PE641.099v01-00
PECH

Carmen AVRAM

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 04-10-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

13-09-2019 PECH_PA(2019)641139 PE641.139v01-00
PECH

Pietro BARTOLO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 24. septembra 2019

12-09-2019 PECH_OJ(2019)09-24_1 PE641.152v01-00
PECH

 

ZÁPISNICA - Streda, 4. septembra 2019

10-09-2019 PECH_PV(2019)09-04-1 PE641.090v01-00
PECH

 

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

04-09-2019 PECH_AD(2019)638756 PE638.756v04-00
PECH

Chris DAVIES