Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Research for PECH Committee-Environmental, social and economic sustainability of European eel management
14-02-2019 Štúdia

Research for PECH Committee - Implementation and impact of key European Maritime and Fisheries Fund measures (EMFF) on the Common Fisheries Policy, and the post-2020 EMFF proposal
15-01-2019 Štúdia

Research for PECH Committee - Seafood Industry Integration in the EU: all 22 Member States with a coastline
12-12-2018 Štúdia

Research for PECH Committee - Fisheries in Vietnam
30-11-2018 Štúdia

Research for PECH Committee - Discard ban, Landing Obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea - the Spanish Case
13-11-2018 Štúdia

Research for PECH Committee - Discard ban, landing obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea - the Italian case
13-11-2018 Štúdia

Research for PECH Committee - Fisheries in Ireland
14-09-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 V stručnosti

Research for PECH Committee - Training of Fishers
03-07-2018 Štúdia

Research for PECH Committee - Åland Islands
15-05-2018 Briefing