Najnovšie udalosti

Next Meeting of the Committee on Petitions

18-12-2014 - 10:55
Committee meeting @ European Union

Monday, 26 January 2015, from 15.00 to 18.30
Tuesday, 27 January 2015, from 9.00 to 12.30 and 15.00 to 18.30
Room : ASP A1-G3

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

27-01-2015 - 15:03
PETI Schôdza
27-01-2015 - 09:07
PETI Schôdza

Pozri tiež

Úvodné slová

PETI Chair

Vitajte na internetových stránkach Výboru pre petície, kde môžete nájsť informácie o práci a činnostiach výboru, ktorému predsedám od roku 2009.

Petičné právo zakotvené v Zmluve o Európskej únii je základným právom, ktoré je neoddeliteľne späté s európskym občianstvom. Je dôležitým a často účinným spôsobom, ktorý občanom umožňuje priamo sa zapojiť do činností Parlamentu a predkladať svoje konkrétne problémy, návrhy alebo sťažnosti členom výboru na riešenie.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty