Najnovšie udalosti

Next meeting of the Committee on Petitions

14-10-2016 - 11:25
Committee meeting

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

09-11-2016 09:00 / 12:30 PETI
09-11-2016 15:00 / 18:30 PETI
10-11-2016 09:00 / 12:30 PETI

Multimediálna knižnica

11-10-2016 - 16:38
PETI Schôdza
11-10-2016 - 09:06
PETI Schôdza

Pozri tiež

Úvodné slová

Cecilia Wikström - PETI Chair

S radosťou Vás vítame na webovej stránke Výboru pre petície, na ktorej nájdete informácie o činnostiach, ktoré tento výbor vykonáva v mene občanov a obyvateľov Európskej únie.

Výbor pre petície spája občanov Európskej únie s jej inštitúciami. Zmluvy EÚ zaručujú všetkým občanom EÚ právo obrátiť sa na Európsky parlament s rôznymi problémami, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote, ak ide o záležitosti patriace do rozsahu pôsobnosti Európskej únie.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednosti



Kontakty