Najnovšie udalosti

Next meeting of the Committee on petitions

31-07-2015 - 14:04
Committee meeting

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

14-07-2015 - 15:06
PETI Schôdza
14-07-2015 - 11:17
PETI Schôdza

Pozri tiež

Úvodné slová

Cecilia Wikström - PETI Chair

S radosťou Vás vítame na webovej stránke Výboru pre petície, na ktorej nájdete informácie o činnostiach, ktoré tento výbor vykonáva v mene občanov a obyvateľov Európskej únie.

Výbor pre petície spája občanov Európskej únie s jej inštitúciami. Zmluvy EÚ zaručujú všetkým občanom EÚ právo obrátiť sa na Európsky parlament s rôznymi problémami, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote, ak ide o záležitosti patriace do rozsahu pôsobnosti Európskej únie.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty