Najnovšie udalosti

Next Meeting of the Committee on Petitions

18-12-2014 - 10:55
CRIM meeting

Nenechajte si ujsť

Public Hearing on the Right to Petition: 23.06.2015

01-07-2015 - 18:21
Poster for the Right to Petition Hearing - a group of men in different colours holding signboards with petition label.

The Committee on Petitions held a Hearing on the Right to Petition on 23 June 2015 between 9.00 -12.30, room ASP A 3 G 3.

(Čítať ďalej)


Votes in the PETI Committee

17-06-2015 - 16:21
TRAN vote

Presentation of the Annual Report 2014 by Ms. Emily O'Reilly, the European Ombudsman: 23.06.2015

17-06-2015 - 16:21
The European Ombudsman -- Ms. Emily O´Reilly

The Committee on Petitions is responsible for relations with the European Ombudsman. The European Ombudsman investigates complaints about maladministration in the institutions and bodies of the European Union. On 23 June 2015 PETI members exchanged views with Ms Emily O'Reilly, the European Ombudsman, on her Annual Report 2014.

Delegation from the Petitions Committee of the National Assembly of Wales

17-06-2015 - 16:21

On 23 June 2015 a delegation from the National Assembly of Wales visited the PETI Committee, participated in the hearing on the Right to Petition in the morning and followed the proceedings of PETI in the afternoon.

River Basin Management Plan for Spain: committee debate 22.06.2015

17-06-2015 - 16:20
river cargo vessel

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

23-06-2015 - 15:06
PETI Schôdza
23-06-2015 - 09:10
PETI Schôdza

Pozri tiež

Úvodné slová

Cecilia Wikström - PETI Chair

S radosťou Vás vítame na webovej stránke Výboru pre petície, na ktorej nájdete informácie o činnostiach, ktoré tento výbor vykonáva v mene občanov a obyvateľov Európskej únie.

Výbor pre petície spája občanov Európskej únie s jej inštitúciami. Zmluvy EÚ zaručujú všetkým občanom EÚ právo obrátiť sa na Európsky parlament s rôznymi problémami, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote, ak ide o záležitosti patriace do rozsahu pôsobnosti Európskej únie.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty