Najnovšie udalosti

Next REGI meeting - 17 September 2015

17-07-2015 - 10:57
Meeting of the Committee on the Regional Development with Commissioner Cretu

Nenechajte si ujsť

Exchange of views with Mr Giovanni Kessler, OLAF's Director-General

15-07-2015 - 15:08
Director-General of OLAF

On 14 July 2015 the Members of the Committee on Regional Development held an exchange of views with Mr Giovanni Kessler, Director-General, European Anti-Fraud Office (OLAF), to discuss the results of the investigative activity of OLAF in the field of cohesion policy.

(Čítať ďalej)


Public Hearing on Cohesion Policy and Marginalised Communities

15-07-2015 - 15:07
Poster for a REGI hearing on Cohesion Policy and Marginalised Communities

On 14 July 2015 Public Hearing on Cohesion Policy and Marginalised Communities took place at the REGI Committee meeting. Meeting room: JAN 2Q2

(Čítať ďalej)


Study on Territorial Governence and Cohesion Policy

15-07-2015 - 14:58
Poster for the Workshop on Territorial Governance and Cohesion Policy

Territorial governance is a relatively new and complex concept. It brings together the place-based approach and multi-level governance. This analysis supports the understanding of territorial governance, mainly with regard to EU Cohesion Policy. Depending on the institutional and political context, as well as past experience, territorial governance in Cohesion Policy can have different forms. In all cases, stakeholders must have institutional capacity.

(Čítať ďalej)


Najnovšie tlačové správy

  •  

Luxembourg Presidency priorities discussed by EP committees

INTA DEVE AFET BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE PETI FEMM DROI TAXE SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 17-07-2015 - 11:20

The priorities of Luxembourg EU Council Presidency will be outlined to the various parliamentary committees by Luxembourg ministers in a series of meetings to be held during this week. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

14-07-2015 - 09:15
REGI Schôdza
13-07-2015 - 15:10
REGI Schôdza

Úvodné slová

REGI Chair

Vitajte na internetových stránkach Výboru pre regionálny rozvoj (REGI), ktorého som predsedníčkou.

Výbor REGI je v rámci Európskeho parlamentu zodpovedný za regionálny rozvoj Únie a jej politiku súdržnosti, ako ich stanovujú zmluvy. Výbor má 43 členov. Predseda je zodpovedný za riadenie všetkých aspektov práce výboru. Podporujú ho štyria podpredsedovia.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty