Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III –Commission and executive agencies

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 4. novembra 2019 - Utorok, 5. novembra 2019

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

  Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

  MINUTES - Monday, 4 November 2019 - Tuesday, 5 November 2019

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00
REGI

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 21. októbra 2019

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

  MINUTES - Monday, 21 October 2019

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00
REGI

 

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 87 - Návrh správy Finančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00
REGI

Younous OMARJEE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 3. októbra 2019

03-10-2019 REGI_OJ(2019)10-03_1 PE641.264v01-00
REGI