Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 29. septembra 2016 - Štvrtok, 29. septembra 2016

29-09-2016 AFCO_OJ(2016)09-29_1 PE 589.387v01-00
AFCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. septembra 2016 - Pondelok, 26. septembra 2016

26-09-2016 CONT_OJ(2016)09-26_1 PE 589.258v02-00
CONT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. septembra 2016 - Pondelok, 26. septembra 2016

26-09-2016 EMPL_OJ(2016)09-26_1 PE 589.271v01-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. septembra 2016 - Pondelok, 26. septembra 2016

26-09-2016 LIBE_OJ(2016)09-26_1 PE 589.250v02-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. septembra 2016 - Pondelok, 26. septembra 2016

26-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-26_1 PE 589.380v01-00
SEDE

  MINUTES - Wednesday 31 August 2016

23-09-2016 ENVI_PV(2016)08-31-1 PE 587.691v01-00
ENVI

Dokumenty k tomuto spisu ENVI/8/06878

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of a Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part, amending the Agreement in order to extend the provisions of the Agreement to bilateral trade in textiles, taking account of the expiry of the bilateral textiles Agreement

22-09-2016 AFET_PA(2016)589215 PE 589.215v02-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-09-2016

Dokumenty súvisiace s postupom 2016/2226(INI)

  MINUTES - Wednesday 29 June 2016

22-09-2016 BUDG_PV(2016)06-29-1 PE 587.453v01-00
BUDG

Dokumenty k tomuto spisu BUDG/8/06781

  MINUTES - Wednesday 14 September 2016

22-09-2016 BUDG_PV(2016)09-14-1 PE 589.266v01-00
BUDG

Dokumenty k tomuto spisu BUDG/8/07653

  MINUTES - Thursday 15 September 2016

22-09-2016 BUDG_PV(2016)09-15-1 PE 589.349v01-00
BUDG

Dokumenty k tomuto spisu BUDG/8/07660