Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

ZÁPISNICA - Streda, 12. júla 2017

12-07-2018 AFCO_PV(2017)07-12-1 PE 615.377v01-00
AFCO

Dokumenty k tomuto spisu AFCO/8/10305

  DRAFT AGENDA - Thursday 3 May 2018 - Thursday 3 May 2018

25-04-2018 BUDG_OJ(2018)05-03_1 PE 621.039v01-00
BUDG

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report No 5/2018 (Discharge 2017): Renewable energy for sustainable rural development: significant potential synergies, but mostly unrealised

25-04-2018 CONT_DT(2018)620948 PE 620.948v01-00
CONT

Karin KADENBACH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. apríla 2018 - Štvrtok, 26. apríla 2018

25-04-2018 EMPL_OJ(2018)04-25_1 PE 620.888v03-00
EMPL

  AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1071/2009 and Regulation (EC) No 1072/2009 with a view to adapting them to developments in the sector

25-04-2018 EMPL_AM(2018)620998 PE 620.998v01-00
EMPL

Verónica LOPE FONTAGNÉ

Dokumenty k tomuto spisu EMPL/8/10096

Dokumenty súvisiace s postupom 2017/0123(COD)

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. apríla 2018 - Štvrtok, 26. apríla 2018

25-04-2018 REGI_OJ(2018)04-25_1 PE 620.944v03-00
REGI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. apríla 2018 - Streda, 25. apríla 2018

25-04-2018 CJ22_OJ(2018)04-25_1 PE 620.973v01-00
AFCO JURI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. apríla 2018 - Štvrtok, 26. apríla 2018

25-04-2018 LIBE_OJ(2018)04-25_1 PE 620.989v02-00
LIBE

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion on behalf of the European Union of the Agreement between the European Union and Iceland on supplementary rules in relation to the instrument for financial support for external borders and visa, as part of the Internal Security Fund, for the period 2014 to 2020

25-04-2018 LIBE_PR(2018)620792 PE 620.792v02-00
LIBE

Anders Primdahl VISTISEN

  AMENDMENTS 1 - 88 - Draft motion for a resolution - Adequacy of the protection afforded by the EU-U.S. Privacy Shield

25-04-2018 LIBE_AM(2018)621027 PE 621.027v01-00
LIBE

Claude MORAES