Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 27. apríla 2017 - Štvrtok, 27. apríla 2017

27-04-2017 PANA_OJ(2017)04-27_1 PE 602.935v03-00
PANA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 25. apríla 2017 - Utorok, 25. apríla 2017

25-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-25_1 PE 603.016v01-00
EMPL

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)

24-04-2017 AFET_AD(2017)599593 PE 599.593v03-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

Dokumenty k tomuto spisu AFET/8/07153

Dokumenty súvisiace s postupom 2016/0133(COD)

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

24-04-2017 DEVE_OJ(2017)05-03_1 PE 603.085v01-00
DEVE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 24. apríla 2017 - Utorok, 25. apríla 2017

24-04-2017 BUDG_OJ(2017)04-24_1 PE 602.969v02-00
BUDG

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 5/2017 (2016 Discharge): Youth unemployment - have EU policies made a difference? An assessment of the Youth Guarantee and the Youth Employment Initiative

24-04-2017 CONT_DT(2017)602993 PE 602.993v02-00
CONT

Derek VAUGHAN

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 24. apríla 2017 - Utorok, 25. apríla 2017

24-04-2017 REGI_OJ(2017)04-24_1 PE 603.015v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Tuesday 2 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

24-04-2017 AGRI_OJ(2017)05-02_1 PE 601.254v01-00
AGRI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 24. apríla 2017 - Utorok, 25. apríla 2017

24-04-2017 PECH_OJ(2017)04-24_1 PE 602.986v01-00
PECH