Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

ZÁPISNICA - Streda, 12. júla 2017

12-07-2018 AFCO_PV(2017)07-12-1 PE 615.377v01-00
AFCO

Dokumenty k tomuto spisu AFCO/8/10305

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. februára 2018 - Utorok, 27. februára 2018

26-02-2018 EMPL_OJ(2018)02-26_1 PE 618.136v03-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. februára 2018 - Utorok, 27. februára 2018

26-02-2018 PECH_OJ(2018)02-26_1 PE 618.130v01-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. februára 2018 - Pondelok, 26. februára 2018

26-02-2018 CJ22_OJ(2018)02-26_1 PE 618.173v01-00
AFCO JURI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. februára 2018 - Utorok, 27. februára 2018

26-02-2018 AFCO_OJ(2018)02-26_1 PE 618.172v01-00
AFCO

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion of a Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius

23-02-2018 BUDG_AD(2018)615369 PE 615.369v02-00
BUDG

Inese VAIDERE

Dokumenty k tomuto spisu BUDG/8/11047

Dokumenty súvisiace s postupom 2017/0223(NLE)

  WORKING DOCUMENT on Special Report No 15/2017 (2016 discharge): Ex-ante conditionalities and performance reserve in Cohesion: innovative but not yet effective instruments

23-02-2018 CONT_DT(2018)615421 PE 615.421v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 March 2018 - Thursday 8 March 2018

23-02-2018 FEMM_OJ(2018)03-08_1 PE 618.182v01-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Monday 5 March 2018 - Monday 5 March 2018

22-02-2018 TRAN_OJ(2018)03-05_1 PE 618.207v01-00
TRAN