Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 29. júna 2017 - Štvrtok, 29. júna 2017

29-06-2017 REGI_OJ(2017)06-29_1 PE 606.227v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 June 2017 - Thursday 29 June 2017

29-06-2017 LIBE_OJ(2017)06-29_1 PE 606.241v02-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. júna 2017 - Pondelok, 26. júna 2017

26-06-2017 FEMM_OJ(2017)06-26_1 PE 606.228v02-00
FEMM

  PROGETTO DI PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

22-06-2017 INTA_PA(2017)606055 PE 606.055v02-00
INTA

Nicola DANTI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 28. júna 2017 - Streda, 28. júna 2017

22-06-2017 BUDG_OJ(2017)06-28_1 PE 606.255v01-00
BUDG

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 29. júna 2017 - Štvrtok, 29. júna 2017

22-06-2017 ENVI_OJ(2017)06-29_1 PE 606.269v01-00
ENVI

  MINUTES - Thursday 8 June 2017

22-06-2017 ENVI_PV(2017)06-08-1 PE 606.177v01-00
ENVI

Dokumenty k tomuto spisu ENVI/8/09888