Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 27. novembra 2018 - Utorok, 27. novembra 2018

27-11-2018 PECH_OJ(2018)11-27_1 PE 630.413v02-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Thursday 22 November 2018 - Thursday 22 November 2018

22-11-2018 CJ35_OJ(2018)11-22_1 PE 630.518v01-00
PETI AFCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 21 November 2018 - Thursday 22 November 2018

21-11-2018 REGI_OJ(2018)11-21_1 PE 630.507v02-00
REGI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 21. novembra 2018 - Štvrtok, 22. novembra 2018

21-11-2018 PECH_OJ(2018)11-21_1 PE 630.400v02-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 19. novembra 2018 - Utorok, 20. novembra 2018

19-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-19_1 PE 630.434v02-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 19. novembra 2018 - Utorok, 20. novembra 2018

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 15. novembra 2018 - Štvrtok, 15. novembra 2018

15-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-15_1 PE 630.414v01-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 15. novembra 2018 - Štvrtok, 15. novembra 2018

15-11-2018 REGI_OJ(2018)11-15_1 PE 630.404v01-00
REGI

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence Fund

14-11-2018 AFET_AD(2018)627021 PE 627.021v02-00
AFET

David McALLISTER

Dokumenty k tomuto spisu AFET/8/13731

Dokumenty súvisiace s postupom 2018/0254(COD)

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - Návrh stanoviska - k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

14-11-2018 AFET_AM(2018)629611 PE 629.611v04-00
AFET

Anders Primdahl VISTISEN

Dokumenty k tomuto spisu AFET/8/13681

Dokumenty súvisiace s postupom 2018/0256(NLE)