Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 30. júna 2016 - Štvrtok, 30. júna 2016

30-06-2016 SEDE_OJ(2016)06-30_1 PE 585.522v01-00
SEDE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 30. júna 2016 - Štvrtok, 30. júna 2016

28-06-2016 BUDG_OJ(2016)06-30_1 PE 585.574v01-00
BUDG DEVE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 30. júna 2016 - Štvrtok, 30. júna 2016

28-06-2016 BUDG_OJ(2016)06-30_2 PE 585.576v01-00
BUDG

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 29. júna 2016 - Streda, 29. júna 2016

27-06-2016 BUDG_OJ(2016)06-29_1 PE 585.466v02-00
BUDG

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 27. júna 2016 - Pondelok, 27. júna 2016

27-06-2016 CONT_OJ(2016)06-27_1 PE 584.115v03-00
CONT

  DRAFT SECOND REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014, Section II – European Council and Council

27-06-2016 CONT_PR(2016)584118 PE 584.118v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2016

Dokumenty súvisiace s postupom 2015/2156(DEC)

  DRAFT AGENDA - Monday 11 July 2016 - Tuesday 12 July 2016

27-06-2016 TRAN_OJ(2016)07-11_1 PE 585.540v01-00
TRAN

  AMENDMENTS 27 - 73 - Draft report - on the proposal for a Council decision amending Council Decision (EU) 2015/1601 of 22 September 2015 establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece

27-06-2016 LIBE_AM(2016)584138 PE 584.138v02-00
LIBE

Ska KELLER

Dokumenty k tomuto spisu LIBE/8/06069

Dokumenty súvisiace s postupom 2016/0089(NLE)