Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 15. júla 2019

15-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-15_1 PE639.751v01-00
EMPL

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 22. júla 2019

12-07-2019 INTA_OJ(2019)07-23_1 PE639.739v01-00
INTA

 

  Bailout of Banca Monte Paschi

12-07-2019 ECON_QZ(2019)639654 PE639.654v01-00
ECON

Markus FERBER

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

12-07-2019 ITRE_PV(2019)07-10-1 PE639.752v01-00
ITRE

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

12-07-2019 IMCO_PV(2019)07-10-1 PE639.741v01-00
IMCO

 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

12-07-2019 PECH_PA(2019)638756 PE638.756v03-00
PECH

Chris DAVIES

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 15. júla 2019

12-07-2019 JURI_OJ(2019)07-15_1 PE639.742v01-00
JURI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0498/2018 by Florian Bosse (German) on an EU Regulation on EU-wide postage

12-07-2019 PETI_CM(2019)639712 PE639.712v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0589/2018 by M.I.N.V (Spanish) on the wastewater treatment plant in Cabo Llanos in Tenerife

12-07-2019 PETI_CM(2019)639713 PE639.713v02-00
PETI