Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and national parliaments
01-04-2019 Štúdia

EU preparedness against CBRN weapons
29-01-2019 Štúdia

EU Defence: The White Book implementation process
12-12-2018 Štúdia

European armaments standardisation
31-10-2018 Štúdia

Countering hybrid threats: EU and the Western Balkans case
06-09-2018 Štúdia

The future of the European Defence Agency (EDA)
18-07-2018 Hĺbková analýza

The further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports control
16-07-2018 Štúdia

Policy Departments' Monthly Highlights - July 2018
02-07-2018 V stručnosti

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2018
11-06-2018 V stručnosti

EU-Japan cooperation on global and regional security - a litmus test for the EU's role as a global player?
11-06-2018 Hĺbková analýza