Podporné analýzy

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

19-02-2020 - 16:08
AFET Schôdza
19-02-2020 - 16:07
ITRE IMCO Schôdza
19-02-2020 - 15:11
CONT Schôdza

Ďalšie zdroje

Semináre

Semináre poslancom umožňujú vymieňať si názory s odborníkmi na témy, ktorými sa zaoberá Parlament alebo na aktuálne témy, a klásť im otázky.

Informačné listy o EÚ

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontakty

Tematické oddelenia

  • Hospodárska a vedecká politika
  • Výbory: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
  • Štrukturálna politika a politika súdržnosti
  • Výbory: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
  • Práva občanov a ústavné veci
  • Výbory: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
  • Rozpočtové veci
  • Výbory: BUDG-CONT
  • Vonkajšie vzťahy
  • Výbory: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Oddelenie pre podporu správy ekonomických záležitostí

Útvar Európskeho parlamentu pre výskum