Podporné analýzy

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

16-02-2017 - 09:04
EMPL Schôdza
13-02-2017 - 20:45
AFET Schôdza
13-02-2017 - 20:41
CONT ECON Schôdza

Ďalšie zdroje

Semináre

Semináre poslancom umožňujú vymieňať si názory s odborníkmi na témy, ktorými sa zaoberá Parlament alebo na aktuálne témy, a klásť im otázky.

Informačné listy o EÚ

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontakty

Tematické oddelenia

 • Hospodárska a vedecká politika
 • Výbory: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
 • Štrukturálna politika a politika súdržnosti
 • Výbory: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
 • Práva občanov a ústavné veci
 • Výbory: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
 • Rozpočtové veci
 • Výbory: BUDG-CONT
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výbory: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Oddelenie pre podporu správy ekonomických záležitostí

Útvar Európskeho parlamentu pre výskum

 • Posúdenie vplyvu
 • Európska pridaná hodnota
 • Vedecká odbornosť (STOA)