Služobné cesty


Výbor sa môže rozhodnúť usporiadať služobnú cestu do členského štátu, krajiny mimo EÚ alebo na medzinárodnú konferenciu. Služobné cesty sa uskutočňujú v rámci výkonu právomocí zverených výboru a zúčastňuje sa na nich obmedzený počet členov výboru. Výbory tiež môžu vyslať na najviac tri dni trojčlennú delegáciu do agentúr, v prípade ktorých sú hlavnými zodpovednými výbormi. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie týkajúce sa osobitných služobných ciest.

06-02-2019 - TAX3 Mission to Estonia and Denmark

TAX3 06-03-2019 - 14:20
TAX3 Mission to Estonia and Denmark - 6 to 8 February 2019

Further to a hearing held in the European Parliament on "Combatting money laundering in the EU banking system", in which representatives of Danske Bank took part, the Special Committee on Financial Crime, Tax Evasion and Tax Avoidance (TAX3) decided to send a delegation to Estonia and Denmark to study more in detail the money laundering scandal involving Danske bank in Denmark and its subsidiary in Estonia. (Čítať ďalej)

22-11-2018 - TAX3 Mission to the Isle of Man

TAX3 30-01-2019 - 15:09
Mission to Isle of Man of the TAX3 Special Committee - 22 and 23 November 2018

From the 22 to the 23 of November a delegation of the Special Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance (TAX3) will conduct a mission to the Isle of Man. The aim of the visit is to discuss with both public and private stakeholders different aspects linked to the fight against money laundering, tax evasion and avoidance, notably the treatment of VAT and the policy evolution regarding ultimate beneficial ownership. (Čítať ďalej)

30-08-2018 - TAX3 Mission to Riga (Latvia)

TAX3 23-10-2018 - 17:37
Latvian flag

Next 30 and 31 August, a delegation of the Special Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance (TAX3) will conduct a mission to Latvia. The visit aims at discussing with both political counterparts and experts the circumstances of the voluntary liquidation of ABLV Bank, which was the third largest bank of Latvia. (Čítať ďalej)

16-07-2018 - TAX3 Committee Delegation to Washington D.C.

TAX3 23-10-2018 - 17:36
PANA Study on EU-US trade and investment relations: Effects on tax evasion, money laundering and tax transparency, EPRS

From 16 to 18 July, a delegation of the Special Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance (TAX3) will conduct a mission to the United States. The purpose of the visit is to discuss with counterparts and interlocutors the state of play and future perspectives for transatlantic cooperation in the fight against financial criminality, tax evasion and tax avoidance and how to improve both tax and beneficial ownership transparency at international and OECD level. (Čítať ďalej)

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

Nie je k dispozícii žiadny dokument