Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

ZÁPISNICA - Utorok, 13. novembra 2018

22-11-2018 TERR_PV(2018)11-13-1 PE630.527v01-00
TERR

 

SPRÁVA o zisteniach a odporúčaniach Osobitného výboru pre terorizmus

21-11-2018 A8-0374/2018 PE621.073v02-00
TERR

Monika HOHLMEIER, Helga STEVENS

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 13. novembra 2018

07-11-2018 TERR_OJ(2018)11-13_1 PE630.416v01-00
TERR

 

ZÁPISNICA - Štvrtok, 4. októbra 2018

11-10-2018 TERR_PV(2018)10-04-1 PE628.566v01-00
TERR

 

ZÁPISNICA - Utorok, 9. októbra 2018

11-10-2018 TERR_PV(2018)10-09-1 PE628.633v01-00
TERR

 

ZÁPISNICA - Štvrtok, 5. júla 2018

02-10-2018 TERR_PV(2018)07-05-1 PE625.389v01-00
TERR

 

ZÁPISNICA - Streda, 11. júla 2018 - Štvrtok, 12. júla 2018

02-10-2018 TERR_PV(2018)07-11-1 PE625.550v01-00
TERR

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 4. októbra 2018

24-09-2018 TERR_OJ(2018)10-04_1 PE627.902v01-00
TERR

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 9. októbra 2018

24-09-2018 TERR_OJ(2018)10-09_1 PE627.903v01-00
TERR

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 350 - Návrh správy o zisteniach a odporúčaniach Osobitného výboru pre terorizmus

18-09-2018 TERR_AM(2018)627791 PE627.791v02-00
TERR

Monika HOHLMEIER, Helga STEVENS